LetsGig & Mecenat
Gigg från: Mölndals kommun

Skolkurator på Eklandaskolan

  • Vård & assistans

Mölndal

I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag! Eklandaskolan består av klasserna F-6 med tillhörande fritidshem samt utefritids. Sammanlagt går cirka 600 elever på skolan och cirka 70 personal arbetar i de olika verksamheterna. Ledningen på skolan består av en rektor och två biträdande rektorer. Rektor leder Elevhälsans arbete. Pedagogerna arbetar i arbetslag kring respektive årskurs och har gemensam mötestid varje vecka. Verksamheten är förlagd i två permanenta byggnader samt en paviljong. ARBETSUPPGIFTER Som skolkurator är du en del av skolans elevhälsa. Eklandaskolans elevhälsa ska främst arbeta stödjande för personal och vårdnadshavare i elevhälsoärenden. Genom ett medvetet och aktivt hälsofrämjande arbete ska elevhälsans personal, pedagoger och övrig personal stärka elevernas lärande, hälsa och utveckling. De olika professionerna som ingår i den samlade elevhälsan samarbetar dels med varandra och dels med skolans övriga personal samt samverkar med andra hälso- och sjukvårdsorganisationer och myndigheter. Din närmsta chef är rektor. Tjänsten är förlagd på Eklandaskolan. Du ingår också i stadens professionsnätverk för skolkuratorer. Skolkurator arbetar utifrån en helhetssyn på eleven. Barnperspektivet, det relationella, det salutogena, samt det systemteoretiska perspektivet med eleven i centrum är viktiga perspektiv som arbetas utifrån. Skolkurator har ett samarbete med socialtjänsten och andra aktörer inom kommun, landsting och frivilligorganisationer. Skolkurator ska arbeta förebyggande och främjande för att vara delaktig i att skapa en trygg skola. I skolkuratorns arbete ingår att: ge stöd till personal i form av kartläggning, handlingsplaner, rutiner och samtal ge stöd till elever på individ- och gruppnivå genom samtal och grupparbete arbeta med trygghet, kränkande behandling och anmälan om oro till sociala myndigheter leda Trygghetsgruppens arbete KVALIFIKATIONER Du har socionomexamen och erfarenhet av arbete med barn- och ungdomar. Som person har du ett genuint intresse av att skapa relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor, Genom att du trivs i mötet med andra har du förmåga att hitta möjligheter till relevanta samarbeten. Du ser eleven ur ett helhetsperspektiv, är lösningsfokuserad och kan leda dig i ditt uppdrag. Du behöver kunna arbeta självständigt men också kunna samarbeta i team. Du söker och tar fasta på möjligheter att tänka nytt i arbetsrelaterade sammanhang och detta kan omsättas i praktiken samt leda till förbättringar. ÖVRIGT Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693. Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Mölndals kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!