LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms Universitet

Postdoktor i astronomi med inrikting mot multi-messenger-astrofysik

  • Övrigt

Stockholm

vid Institutionen för astronomi. Sista ansökningsdag: 2021-01-15. Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet har ungefär 80 anställda. Huvudsakliga forskningsområden är Beräkningsastrofysik, där multi-messenger-astrofysik ingår, Galaxer, Supernovor, Solfysik, och Planet- och stjärnbildning. Institutionen för astronomi är en del av Alba Nova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Institutionen för astronomi bland annat rymmer Fysikum, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita. Institutionen för astronomi och Fysikum vid Stockholms universitet ingår i Oskar Klein-centret. Projektbeskrivning Inom forskningsprojektet “Gravity meets light” studeras multi-messenger-signaler från sammanslagningar av kompakta objekt ur ett teoretiskt och observationellt perspektiv. Vi söker en välmeriterad postdoktor för forskning kring elektromagnetiska motsvarigheter till gravitationsvågsdetektioner. Den anställde kommer att arbeta inom Oskar Klein-centret för kosmopartikelfysik (OKC, www.okc.albanova.se) i Stockholm, en dynamisk vetenskaplig miljö som omfattar mer än hundra forskare som arbetar med teori och experiment inom astronomi, astrofysik och partikelfysik, vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Postdoktorer är också välkomna att delta i vetenskapliga program vid Nordita. Arbetsuppgifter Den huvusakliga arbetsuppgiften är att bedriva forskning inom teoretisk astrofysik inom ramen för projektet. Behörighetskrav Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bedömningsgrunder Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, särskilt expertis inom teoretisk astrofysik och datasimuleringar. Expertis inom alla relevanta mult-messenger- aspekter välkomnas. Expertis inom relativistisk magnetohydrodynamik, nukleosyntes och/eller strålningstransport är särskilt önskvärt. Anställningsvillkor Anställningen som postdoktor avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning ett tredje år som forskare via separat utlysning. Tillträde 1 september 2021 eller enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningarna lämnas av professor Stephan Rosswog, email: stephan.rosswog@astro.su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter • dina kontakt- och personuppgifter • din högsta examen • dina språkkunskaper • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner • Referenspersonerna ska skicka rekommendationsbrev separat till fv-3562-20.refletters@astro.su.se. och att bifoga följande dokument • personligt brev • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet • kopia av bevis på doktorsexamen • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer). Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Stockholms Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-01-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!