LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Universitet

Forskare i biologi

  • Skola & utbildning

Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda. Ämnesbeskrivning Bland insekter sticker bin ut som expertnavigatörer och använder sofistikerade strategier för att återvända till boet efter invecklade och förlängda förlåtande utflykter. En sådan strategi är vägintegration (path integration), som ofta används i samband med visuell ruttnavigering och kan vara en grund för kognitiva kartor. Medan den neurala grunden för navigeringsbeteendet blir alltmer upplyst, finns de flesta data om neurala kretsar i fruktflugan, vars navigeringsförmåga inte är så avancerad som bin. Efter att ha erhållit stora mängder anatomiska data om neurala kretsar som ligger bakom vägintegration i bin, har vi identifierat en krets som verkar vara specifik för bin och som kan förklara binas förmåga för sofistikerat navigationsbeteende. Vi kommer nu att använda dessa data som bas för beräkningskretsmodellering för att testa om de anatomiska fynden verkligen är kompatibla med denna hypotes. För detta projekt söker vi en erfaren forskare för att översätta våra anatomiska data till beräkningsmodeller. Målet är att utveckla anatomiskt begränsade modeller som innehåller de nyligen identifierade bi-kretsarna och testa dess beteende i navigationsuppgifter. För detta ändamål kommer kretsen att bäddas in i befintliga modeller för huvudriktningskodning och styrning, vilka båda också måste anpassas för att konstruera en bi-specifik version av dessa nätverk. Arbetsuppgifter - Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta heltid på ovan beskrivna forskningsprojekt. Det förväntas att hen aktivt och kreativt kommer att utveckla och optimera de detaljerade metoderna för att fullfölja de övergripande projektmålen - Allt arbete kommer att utföras inbäddat i ett samarbetsforskningsteam som kräver delning av expertis, öppen diskussion om resultat och underlättande av experiment av andra teammedlemmar. - Aktivt deltagande i internationella konferenser förväntas samt spridning av resultat i peer review-publikationer - Dessutom förväntas den framgångsrika kanditeringen aktivt söka oberoende forskningsfinansiering under anställningsperioden, vilket ger möjlighet att gå över till en oberoende forskarposition - Slutligen inkluderar befattningen begränsade uppgifter inom administration relaterade till ovan nämnda arbetsuppgifter Krav för anställningen - Utbildning: Doktorsexamen i nervberäkning, bioinspirerade system eller liknande ämnen - Minst två års erfarenhet av arbete med beräkningsmodeller av insektshjärnor, illustrerat av relevanta publikationer i peer review-tidskrifter - Erfaren programmerare (python, ROS, matlab, C ++) - God kunskap om insektsnavigering och nervkretsar - Erfarenhet av design, implementering och utvärdering av beteendemodeller i simulerade och verkliga miljöer - Utmärkt kommunikationsförmåga i engelska, i både tal och skrift - Du bör vara mycket motiverad och ivrig att engagera sig i utmanade problem Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. Villkor Tidsbegränsad allmän visstidsanställning, heltid i ett år. Start 2021-10-15 eller enligt överenskommelse. Kontaktperson är Stanley Heinze, stanley.heinze@biol.lu.se Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla: - Meritförteckning/CV inklusive publikationslista - Personligt brev - En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max två sidor) - Kopia av examensbevis för doktorsexamen Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-19
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!