LetsGig & Mecenat
Gigg från: Shaya Solutions AB

Elmarknadsanalytiker, Stockholm

  • Allt-i-allo

Stockholm

Om konsultuppdraget - Ort: Stockholm - Uppdragslängd: ca. 1 år - Sista ansökningsdagen: ansök snarast - Uppdragsstart: Enl. ök. - Omfattning: 50 - 75 % - OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo. Bakgrund Enheten ansvarar för att utarbeta scenarier för elsystemets utveckling och utifrån dessa utföra elmarknadssimuleringar för att prognostisera elmarknadens utveckling samt identifiera framtida behov av investeringar i transmissionsnätet och/eller andra åtgärder i systemet. Uppdragsbeskrivning - Utföra elmarknadsmodellering i EMPS10 och BID3 - Utföra analyser av den svenska, nordiska och europeiska elmarknaden t.ex. för att identifiera framtida överföringsbehov eller utvärdera framtida effekttillräcklighet - Utveckling och förvaltning av elmarknadsmodellerna inkl. stödprogram i Excel, Python och Power Bi. Säkerhetsprövning Säkerhetsprövning kommer att krävas med anledning av att personen kommer hantera hemliga uppgifter. För aktuellt uppdrag krävs säkerhetsskyddsavtal 2 med samt registerkontroll av aktuell konsult för uppdraget. Processen för upprättande av SUA-avtal beräknas ta ca 8 till 10 veckor men kan både ta längre och kortare tid. Om upprättandet av SUA-avtal och registerkontroll blir klar innan angiven tidplan för uppdragsstart ser Kunden gärna att konsulten påbörjar sitt uppdrag tidigare i överenskommelse med aktuell beställare från Kunden. Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav): - Akademisk examen, civilingenjör, teknisk doktor eller motsvarande inom elkraft, teknisk fysik, energisystem, elektroteknik, informationsteknik eller annan utbildning med relevant innehåll eller motsvarande yrkeslivserfarenhet. - Minst tre års erfarenhet av elmarknadsmodellering - Minst fem års erfarenhet av elmarknad och elkraftsystem - Deltagit i minst två projekt där samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar har ingått - God datorvana samt kompetens inom programmering - God förmåga att dokumentera metoder, förutsättningar, indata samt presentera resultat på ett strukturerat och pedagogiskt sätt med tydligt formulerade slutsatser och rekommendationer - God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav): - Arbetslivserfarenhet av BID3 och EMPS - Minst fem års erfarenhet från arbete med samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar - Erfarenhet från arbete med den nordiska- och europeiska elmarknaden - Arbetslivserfarenhet inom statistisk analys, numerisk analys, machine learning, programmering i VBA och/eller Matlab, Python, Power BI - Utbildning i nationalekonomi ______________________ Hur du kommer vidare - Sök uppdraget genom denna annons - I ansökan anger du ett kravställt timpris - Lägg in ett CV i word-format - Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas. - Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen. Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid. Om Shaya Solutions Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik. Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet. Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar. Annonsförsäljare undanbedes.

Shaya Solutions AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!