LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stift Nya Ängkärrsskolan

Vikariat hkk 60%

  • Skola & utbildning

Solna

#jobbjustnu På Stiftelsen nya Ängkärrskolan hjälper vi våra elever med olika strategier och inlärningsmetoder för att hantera sin grava dyslexi. Men för att kunskaper och metoder ska kunna "slå rot och växa", ges eleverna stort utrymme i att utveckla självbild och självförtroende. Majoriteten av våra elever har även ADHD/ADD eller autism. Stiftelsen nya Ängkärrskolan har små grupper med individanpassad undervisning och hög vuxentäthet. I varje klass finns 15 elever med två lärare och en/två resurspersoner på alla lektioner. De flesta lektioner sker oftast i mindre grupper. I verksamheten har vi 4 specialpedagoger som är knutna till specifika klasser. Vi har ytterligare en specialpedagog som jobbar mot elever med problematisk skolfrånvaro. På Stiftelsen nya Ängkärrskolan arbetar personalen i små arbetslag, sk ”fyrklövrar”. Dessa består av 4 lärare, 3 resurspersoner och en specialpedagog som tillsammans ansvarar för 2 klasser om totalt 30 elever. Fördelen med denna uppskattade arbetsform är att man som pedagog känner ett stort stöd från kollegor samtidigt som man får kontinuerlig handledning från specialpedagog, kurator och kollegor. ARBETSUPPGIFTER - Undervisa årskurs 6 och 9 i hem- och konsumentkunskap. - Planera, genomföra och utvärdera undervisningen. - Följa upp elevernas resultat, den egna undervisningen och arbetslagets arbete på egen hand och tillsammans med arbetslaget. - Ta ansvar för gemensamma arbetsuppgifter i arbetslaget/organisationen. Tjänsten är ett vikariat på 60% under lå 21/22. Lektionerna är förlagda till onsdag, torsdag och fredag.

Stift Nya Ängkärrsskolan

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-09-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!