LetsGig & Mecenat
Gigg från: Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor

Revisor

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Växjö

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och ger unga möjlighet att tillbringa upp till ett år utomlands som volontär. Vi erbjuder en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper. Här får du stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och som person tillsammans med dina kollegor som du hittar såväl på kontoret i Växjö som i övriga Europa. Vi är en av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Vi har ett normkritiskt perspektiv och bedriver ett arbete för att motverka diskriminering bland unga. Anställningen som revisor är placerad vid Avdelningen för statsbidrag. Arbetstiden kommer att fördelas relativt jämnt mellan Avdelningen för statsbidrag och Avdelningen för internationellt samarbete. Det är ett högt tempo i verksamheten med många skiftande och varierande arbetsuppgifter. I rollen som revisor behöver du vara flexibel och beredd på att snabbt skifta fokus om verksamheten kräver det. Arbetet på avdelningarna är omväxlande och spännande och kräver ett stort samhällsintresse eftersom vårt arbete ständigt påverkas av omvärlden och det politiska klimatet. Vårt uppdrag sker i dialog med civilsamhället. ARBETSUPPGIFTER Du som revisor ska stödja arbetet med kontrollen av den ekonomiska granskningen på avdelningen för statsbidrag samt avdelningen för internationellt samarbete. Du ska även bistå handläggarna i ekonomisk vägledning kring frågor rörande bidragshantering och ekonomi/revision, till exempel genom att kunna bedöma organisationers resultat- och balansräkningar. Det krävs att du har en helhetssyn på avdelningarnas verksamheter och kan se vilka behov det finns så väl internt som externt för att avdelningarnas arbete ska fortlöpa effektivt. I arbetsuppgifterna ingår att utföra fördjupade ekonomiska kontroller, såväl slumpmässiga som planerade. Vidare ska du arbeta med att revidera och utreda oegentlighetsärenden som kräver en utökad ekonomisk kontroll. Att genomföra fördjupade kontroller och revisioner samt att vara en del av arbetet kring oegentligheter efter tagna beslut förekommer också. I ditt arbete ingår även att göra ekonomiska kvartalsavstämningar och andra återkommande kontroller inom den internationella bidragsprocessen. Du ska vara kontaktperson för våra fodringar, ha uppsikt och bedöma dem och genomföra löpande avstämningar med avdelningschef. En viktig arbetsuppgift är att bistå i arbetet med att vidareutveckla kontrollerna av den ekonomiska redovisningen i de bidragssökande organisationerna. För att löpande förbättra och utveckla våra arbetssätt är det viktigt med omvärldsbevakning och att ingå i nätverk som arbetar för att motverka oegentligheter. MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Närvaro på kontoret bestäms i samråd med ansvarig chef utifrån dina personliga förutsättningar och verksamhetens behov. KVALIFIKATIONER Du som söker ska ha en examen inom ekonomi, gärna med inriktning mot redovisning/revision. Du ska ha minst tre års relevant arbetslivserfarenhet som revisor, gärna inom offentlig förvaltning. Vi söker dig som arbetat med ekonomiskt utredningsarbete, gärna inom ideella föreningar och statlig bidragshantering och därtill har en förståelse och ett intresse för civilsamhället. Du ska kunna uttrycka dig väl både i tal och i skrift på svenska. Du som söker ska vara flexibel och beredd på att snabbt skifta fokus om verksamheten kräver det. Du ska även vara trygg med att fatta egna och ibland snabba beslut. Arbetet hos oss ställer stora krav på att arbeta självständigt men i tät dialog och samråd med din närmaste arbetsgrupp. Du ska kunna samarbeta bra med kollegor och externa aktörer. Du ska kunna planera och strukturera ditt eget arbete ut efter ett givet mål och driva dina egna processer inom ramen för ditt uppdrag. MUCF är en liten myndighet där man själv måste vara engagerad i att arbeta fram rutiner och processer för att möta de utmaningar och behov som uppstår. Du ska även självständigt kunna söka den information du behöver för att kunna hantera arbetsuppgifter med kontroller eller granskning. Stor vikt kommer läggas vid de nämnda personliga egenskaperna och din förväntade förmåga att utföra arbetsuppgifterna väl. ÖVRIGT MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Varmt välkommen med din ansökan som ska vara skriven på svenska. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!