LetsGig & Mecenat
Gigg från: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Miljöingenjör OBS! Förlängd ansökningstid

  • Övrigt

Luleå

Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser? Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling. Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig: • meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter • möjlighet att bidra till samhällsnytta • kompetenta och engagerade kollegor • goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö • individanpassade anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter. Norrbotten är inne i en expansiv fas, där industriutvecklingen innebär flera nyetableringar. Dessa industrier och befintliga industriverksamheter kommer att behöva nya tillstånd enligt miljöbalken och det är här du kommer in då Länsstyrelsen är en viktig part i dessa prövningar. Du kommer att tillhöra enheten för miljöskydd där vi bland annat arbetar med tillståndsprövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter (exempelvis gruvor, vindkraft, industrier och täkter) och tillsyn inom dammsäkerhetsområdet samt även tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter. ARBETSUPPGIFTER Vill du vara med och arbeta för en hållbar utveckling och moderna miljövillkor för miljöfarliga verksamheter i Norrbotten? Då kan det vara dig vi söker som vår nya kollega. Du kommer att arbeta med tillståndsprövningar samt tillsyn av miljöfarliga verksamheter och med miljöbalken som grund göra bedömningar av hur olika verksamheter påverkar människors hälsa och vår miljö. Arbetet med prövning av verksamhet innebär att du kommer du att granska de tekniska beskrivningarna i tillståndsansökan och utifrån miljökonsekvensbeskrivningen bedöma om miljöpåverkan från verksamheten är rimlig. Inom tillsynsarbetet kommer du bedöma och granska att verksamhetsutövarna följer tillstånden och att villkoren för verksamheten följs. Du kommer att göra besök på plats för att bland annat bedöma ändringar av verksamheter. Arbetet är i ständig utveckling och utifrån Länsstyrelsen uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar och vara öppen för nya arbetsuppgifter. Det ger dig samtidigt också möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har: • teknisk/naturvetenskaplig utbildning på högskole- eller universitetsnivå, eller annan för tjänsten relevant utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig, • god förmåga att kommunicera, både muntligt och skriftligt på svenska. Det är en fördel om du har erfarenhet av: • arbete med miljöfrågor inom miljöbalkens område, • arbete med miljöfrågor inom industrier, • att driva frågor samt göra objektiva och sakliga avvägningar mellan motstående intressen, • relevant arbete vid länsstyrelse, annan myndighet eller kommun alternativt arbetat som konsult med uppdrag för offentlig verksamhet. Som person är du målmedveten, har ett strukturerat arbetssätt och kan driva ärenden självständigt framåt tills de är avslutade. Du har lätt för att samarbeta och bygga goda relationer samtidigt som du har hög integritet. Vidare har du en god analytisk förmåga och kan ta in och bearbeta information och underlag från olika ämnesområden. Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetsprov kan bli aktuellt för dig som kallas till intervju. Då vissa tjänster hos Länsstyrelsen i Norrbotten ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning behöva genomgå en säkerhetsprövning som bland annat innebär samtal och registerkontroll. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. . ÖVRIGT Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län. I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!