LetsGig & Mecenat
Gigg från: AB Östgötatrafiken

Östgötatrafiken söker avtalscontroller

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Linköping

Vi söker nu dig som vill vara med och utveckla Östergötlands kollektivtrafik. Här finns chansen att vara en del i en nybildad enhet som ansvarar för uppföljning och kvalitetsutveckling av våra trafikavtal.   På Östgötatrafiken är varje medarbetare en viktig kugge i utvecklingen av ett hållbart samhälle och bidrar till att få vardagen att fungera för hundratusentals östgötar. Kollektivtrafik är ryggraden i framtidens hållbara resande, men vårt uppdrag är ett samhällsuppdrag som innehåller mycket mer än enbart den kollektiva resan med buss, pendeltåg, spårvagn eller färdtjänst. ”Tillsammans driver vi utvecklingen mot en hållbar framtid” är vår vision, och det innebär att vi tar ett ansvar som sträcker sig utanför kollektivtrafikområdet. Allt för att bidra till de globala målen i Agenda 2030.  Om tjänsten Den allmänna kollektivtrafiken utgör Östgötatrafikens kärnverksamhet och på avdelningen jobbar vi för att de av politiken beslutade målen med vår kollektivtrafik nås på både kort och lång sikt. Vi upphandlar all vår kollektivtrafik och en viktig del av verksamhet är därför uppföljning av trafikföretagens leverans. I avdelningen Allmän Kollektivtrafik, som består av ett 30-tal medarbetare, ingår den nybildade enheten ”Trafikavtal och kvalitetsutveckling” dit vi nu söker en avtalscontroller. Enheten ansvarar för att avtalsförvaltning och kvalitetsutveckling av våra trafikavtal med ett årligt värde av drygt en miljard kronor om året. Förutom avtalsförvaltning av bolagets trafikavtal ansvarar enheten för garantiavtal för depåer, fordonsförvaltning av bolagets tåg samt generella frågor kopplat till fordon och upphandling av trafikavtal. Fokus för gruppens arbete är dock uppföljning och utveckling av befintliga avtal med fokus på affärsmässighet och kvalité i leveranserna. I rollen som avtalscontroller är ditt huvudfokus att se till att kvalitet i våra trafikavtal upprätthålls under avtalstiden genom strukturerad uppföljning och kontinuerlig dialog. Du ansvarar för att på ett strukturerat sätt inhämta, verifiera och analysera data från trafikföretag och våra resenärer. Genom att jobba datadrivet och faktabaserat blir uppföljningen mer proaktiv och vi kan agera snabbare och effektivare på eventuella avvikelser och på så sätt hela tiden styra verksamheten mot våra mål. I detta arbete blir du en viktig nyckelperson. Du kommer fördjupa dig inom våra trafikavtal och arbeta med att sätta upp tydliga mätpunkter för att kunna fånga in trender och mönster för att få en bättre inblick i hur respektive trafikföretag levererar. Du skapar förutsättningar för att vi har data som är kvalitetssäkrade och om något avviker, undersöker du vad det kan bero på. En del av arbetet består även av löpande kontakt med trafikföretag och du medverkar även på avtals- och avstämningsmöten.  Du är också mycket ute i vår trafik för att se och praktisk följa upp trafikföretagens leverans. Du ser det som en självklarhet att ständigt utvärdera och utveckla våra interna arbetssätt och rutiner för att säkra kvaliteten/god uppföljning. Du identifierar förbättringsbehov i din uppföljning och dina analyser för att förbättra och underlätta en proaktiv avtalsuppföljning  Då rollen är ny har du viss frihet att tillsammans med din chef och dina kollegor forma innehåll och upplägg. Kvalifikationer  Vi tror att du redan idag befinner dig i branschen och känner dig därmed väl insatt i frågorna och trygg i vad en avtalsrelation innebär. Har du erfarenhet av att ha arbetat med kvalitetsuppföljning är det meriterande. Utbildning med inriktning mot juridik eller IT/data är positivt men erfarenhet inom arbetsområdet värdesätts högt. Du arbetar strukturerat och tar stort ansvar för ditt arbetsområde och för att hålla uppsatta tidsramar och lägger stor vikt vid att leva upp till en god kvalitet.  Det ligger naturligt för dig att se logik och samband och du har förmåga att se mönster i mycket information. Du jobbar självständigt och strukturerat och söker aktivt information eller kontakt för att komma vidare i dina analyser. Du trivs i en roll som periodvis innehåller rutinarbete i kombination med ett intresse av att utveckla rutiner och processer för att bidra till avdelningens utveckling. Vi tror att du som söker har en fallenhet att kunna skifta mellan helhetsperspektiv och detaljnivå och därigenom har utvecklat en god planerings- och prioriteringsförmåga.   Du har allmänt hög IT-mognad samt behärskar svenska i tal och skrift obehindrat. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.  Välkommen med din ansökan! Ansökningsförfarande  Skicka in din ansökan redan idag eller senast den 16 januari 2022. Urval och intervjuer kommer att påbörjas efter att ansökningstiden löpt ut. Vid frågor om tjänsten går det bra att vända sig till Åsa Bjerke, avdelningschef Allmän Kollektivtrafik på mejl asa.bjerke@ostgotatrafiken.se Under jul – och nyårsveckan förekommer det ledigheter men vi svarar på frågor så snart vi är tillbaka i arbete. Samtal eller förfrågningar från försäljare eller rekryteringskonsulter undanbedes vänligen.

AB Östgötatrafiken

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!