LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds kommun

Enhetschefer till familjehem och utredning, barn och unga

  • Övrigt

Lund

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? På socialförvaltningen arbetar cirka 600 medarbetare som ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med missbruksproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar. Om oss Utredningsenhet Barn och unga samt Familjehemsenheten ingår i Verksamhetsområde Barn, unga och familjestöd (BUF). Som enhetschef ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp tillsammans med 10 andra chefskollegor. Vi kommer under våren att ha en ny organisation, varför vi nu söker två enhetschefer som vill vara med och utveckla verksamheten vidare. Vårt arbete präglas av hög kvalitet, rättssäkerhet, delaktighet och barnet i fokus. Vi värderar helhetsperspektivet högt vilket bland annat innebär att Utredningsenhet Barn och unga och Familjehemsenheten har ett mycket nära samarbete. Vid behov hjälps vi åt och arbetar vi över enhetsgränserna. Vi tillämpar flextid och arbetsplatsen finns i kommunhuset Kristallen i nära anslutning till Lunds centralstation. Enhetschef, Utredningsenhet Barn och Unga Enheten Barn och Unga är en stor enhet med cirka 40 socialsekreterare som är uppdelade i mindre team. Enhetens uppdrag är att arbeta med hela myndighetsutövningen gällande barn 0-17 år och deras familjer. I uppdraget som enhetschef har du, tillsammans med ytterligare en enhetschef, gemensamt ansvar för enhetens resultat. I enheten finns även tre 1:e socialsekreterare samt administrativt stöd. Enheten präglas av genuint socialt arbete där man tar sig tid för att möta människor, lyssna och se vad vi kan bidra med för att hjälpa till förändring. Det finns ett tydligt barn- och familjeperspektiv och vi strävar efter att, när det är möjligt, kunna möta familjernas behov med hemmaplanslösningar. Enhetschef, Familjehemsenheten Familjehemsenheten består av 8 socialsekreterare och administrativt stöd. Vårt arbete innebär att jobba med helheten runt det placerade barnet. I vår grupp arbetar vi med rekrytering och utredning av nya familjehem samt handledning och utbildning till både nya och gamla familjehem. Familjehemsgruppen arbetar också med jourhemsplaceringar. De som arbetar i familjehemsgruppen har lång erfarenhet och stor kompetens. Engagemanget kring de placerade barnen är högt. Arbetsuppgifter Som chef i Lund har du som yttersta uppdrag att tillsammans med dina medarbetare och kollegor ge en god samhällsservice och att sträva efter att förverkliga kommunens mål och vision. Du företräder Lunds kommun som arbetsgivare och är en viktig ambassadör och förebild. Att vara chef består av att balansera det formella uppdraget med det personliga ledarskapet. Kollegorna i ledningsgruppen och övriga chefer inom förvaltningen är viktiga samarbetspartners utifrån ett gemensamt ansvar för förvaltningens resultat och utveckling Som chef har du: - Ansvar för att planera, leda och styra verksamhetens leverans, utvecklings- och kvalitetsarbete. - Ansvar för medarbetare och arbetsmiljö. - Ansvar för budget, uppföljning och analys utifrån helhetsperspektivet – verksamhet och ekonomi. Vi söker dig som Vi söker dig som har en socionomexamen. Du har flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga samt familjehemsvård och har gedigen kunskap om lagstiftning och riktlinjer som styr vår verksamhet Du är en lagspelare och trivs med att arbeta nära kollegor i andra enheter Chefserfarenhet från liknande uppdrag är meriterande. Som ledare är du tillräckligt tydlig och kommunikativ för att ge ramar men även utrymme för dina medarbetares kreativitet och olika styrkor och ditt agerande får dem att växa i sina yrkesroller. Du har förmågan att göra rätt avvägningar kring uppdragets behov av stabilitet kontra utveckling och ser till att både ha helhetsperspektiv och vara närvarande i det dagliga arbetet. Du är en samarbetsorienterad och prestigelös person med god självkännedom och genuint intresse för målgruppen samt för socialtjänstens utmaningar i framtiden. Ledarskapet i Lunds kommun ska präglas av våra ledord Lyssna, Lära, Leda, detta genomsyrar allt det vi gör för att skapa Ett Lund. Vi tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap som innebär att du som chef lägger tonvikten vid tillit som förhållningssätt och styrprincip och visar tillit till medarbetare och medborgare som möts i kärnuppdraget. Ange gärna i din ansökan vilken av tjänsterna du är intresserad av. Vi kommer att hålla intervjuer på eftermiddagen den 24, 25 och 26 januari så vi ber dig redan nu planera din tillgänglighet.  Välkommen med din ansökan!

Lunds kommun

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!