LetsGig & Mecenat
Gigg från: Mälardalstrafik Mälab AB

Avdelningschef sökes till Mälardalstrafik

  • Övrigt

Stockholm

Om oss Mälardalstrafik, med varumärkena Mälartåg och Movingo, är en liten verksamhet med ett stort uppdrag. Vårt uppdrag är att genom ett effektivt trafikutbud och attraktiva tjänster, bidra till ett sammanhållet transportsystem och en hållbar utveckling i en växande Stockholm-Mälarregion. Bakom Mälardalstrafik står regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland. Från december 2021 har vi gått in i ett nytt skede, en historisk satsning som innefattar ett utökat ansvar med biljettförsäljning i egen regi, kundservice, nya tåg och fler avgångar. Det utökade uppdraget kommer framgent ställa krav på så väl samverkan som en fortsatt affärsorienterad och effektiv förvaltning.   I dag är vi ett 20-tal medarbetare som sitter i ljusa och fina kontorslokaler i direkt anslutning till Stockholms centralstation. Till följd av det utökade uppdraget står vi i, och inför, en fortsatt spännande och långsiktig tillväxtperiod och vi söker nu en ansvarsfull och engagerad avdelningschef till avdelningen kund och biljett.   Uppdraget  Som avdelningschef har du ansvar för helheten, du både driver och utvecklar verksamheten samtidigt som du behöver se saker ur flera perspektiv. Du skapar förutsättningar för såväl en effektiv organisation som ett gott arbetsklimat. Du hanterar ekonomi och resurser på ett klokt sätt samt jobbar proaktivt och affärsmässigt med bolagets avtal och affärsrelationer.   Du säkerställer ledning och styrning utifrån avdelningens uppdrag och har det övergripande ansvaret över avdelningens samlade arbete vilket innebär att du agerar såväl processägare som ansvarar för verksamhetsplanering, genomförande och uppföljning. Du rapporterar direkt till VD samt deltar aktivt i ledningsgruppens arbete. Avdelningens uppdrag Avdelningen ansvarar för förvaltning, uppföljning, utveckling och marknadsföring av kunderbjudande så som kundservicekoncept, försäljning, resevillkor, biljettsortiment och priser samt digitala system och kanaler kopplade till försäljningsområdet. Idag består avdelningen av medarbetare med roller inom marknad, kommunikation, produkt- och kanalutveckling samt IT. Avdelningen är i behov av att utökas och parallellt med rekrytering av avdelningschef pågår flertalet rekryteringar för att säkerställa bemanning i de olika uppdragen. Som avdelningschef kommer du ha en viktig roll i att fortsätta utveckla och forma vägen framåt. Kvalifikationer  Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning och är intresserad av samhällsutveckling.  Du har erfarenheter från försäljning, IT och/eller kommunikation och har ett tydligt affärsmässigt fokus. Du har förmågan att kommunicera, driva frågor och skapa engagemang för såväl avdelningens mål som till de samlade målen för hela Mälardalstrafik. För att fungera framgångsrikt i rollen behöver du ha erfarenhet som chef i en politiskt styrd organisation. Du besitter kunskap och är trygg i processerna kring att bereda ett ärende och verkställa beslut genom ett samverkande och lyhört arbetssätt. I bedömningen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och goda ledaregenskaper. Ett gott ledarskap för oss innebär att du har förmåga att stödja och utveckla både individer och grupper och du agerar med tillit till egen och andra kompetens. Du har förmågan att fatta beslut och är tydlig och rak i din kommunikation. Som person har du ett prestigelöst förhållningsätt, gillar glädje, framdrift och kreativitet inom ramen för vad lag och andra ramar tillåter och du förutsätter framgång. Du gillar när vi lyckas!   Vårt erbjudande Mälardalstrafiks vision är att vara navet i en livskraftig Stockholm-Mälarregion med Sveriges mest pålitliga regionaltågstrafik. Vår värdegrund bygger på tre värderingar som genomsyrar hela vår verksamhet och guidar oss i vår vardag: Vi skapar samhällsnytta - Vi är omsorgsfulla - Vi gör det möjligt! Hos oss erbjuds du utmanande och omväxlande arbetsuppgifter där du tillsammans med kunniga och engagerade kollegor skapar värde och bidrar till att uppfylla vårt kundlöfte – En reseupplevelse att längta till! Läs mer om oss: http://www.malardalstrafik.se Välkommen med din ansökan! Ansökan sker via formulär, bifoga CV och ansökan. Eventuella frågor om ansökningsprocess eller tjänsten besvaras av HR-ansvarig Pernilla Egeland.  pernilla.egeland@malardalstrafik.se

Mälardalstrafik Mälab AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!