LetsGig & Mecenat
Gigg från: Umeå kommun

Skolkurator till elevhälsan inom för- och grundskolan

  • Vård & assistans

Umeå

Elevhälsan i för och grundskolan arbetar i team bestående av skolsköterska, kurator, psykolog, skolans specialpedagog och rektor. Vi arbetar utifrån intentionen i den nya skollagen.  Vi söker nu sex kuratorer till för- och grundskolan, om erforderliga beslut kan fattas: 4st tillsvidare, heltid med start 2022-03-01 eller enligt överenskommelse. 2st vikariat, 75-80%, från 2022-03-01 till 2021-12-31. Dina arbetsuppgifter Som kurator medverkar du till att alla elever uppnår kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande. På rektors uppdrag utreder och bedömer du hinder för inlärning i elevens miljö, utifrån en psykosocial helhetssyn med eleven i fokus. Som kurator gör du bedömningar om hur de psykosociala insatserna bör genomföras. Vidare verkar du för tidig upptäckt och tidiga insatser till elever som far illa, elever i socialt utsatta sammanhang och elever som visar tecken på psykisk ohälsa tillsammans i det tvärprofessionella teamet. Du medverkar till att skolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande mot psykisk ohälsa, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt stödjer och samarbetar med skolans personal i elevärenden av psykosocial karaktär. Om dig Du har socionomutbildning och erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat som skolkurator inom skolans elevhälsa, samt att du har MI-utbildning.  Det är viktigt att du har ett helhetsperspektiv på barns lärande och utveckling. Du måste ha förmåga att skapa goda relationer mellan barn, ungdomar och vuxna men också mellan olika myndigheter eller aktörer så som skola, familjehem, socialtjänst osv. Du ser ett stort värde i att jobba tillsammans med olika yrkeskompetenser. Vi söker dig som är lyhörd, tydlig och kommunikativ. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Resor ingår i tjänsten så du måste ha B-körkort. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Vi vill att du bifogar personligt brev och cv. Övrigt - 4st tillsvidare, heltid med start 2022-03-01 eller enligt överenskommelse. - 2st vikariat, 75-80%, från 2022-03-01 till 2021-12-31. Om Umeå kommun Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss? Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Umeå kommun

Villkor

  • Antal platser: 6
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!