LetsGig & Mecenat
Gigg från: Västerås kommun

Avtalscontroller inom städ

  • Övrigt

Västerås

Som avtalscontroller har du ansvaret för stadens städavtal och har förmånen att som beställare driva utveckling genom att effektivisera och förbättra våra processer. Tillsammans skapar vi förutsättningar för jämn och bra städkvalitet i våra olika fastigheter för att öka trivseln och förbättra arbetsmiljön. Inom Fastighetsenheten finns specialister inom bland annat förvaltning, projektledning, teknik, brand och säkerhet. Som avtalscontroller tillhör du avdelningen för gemensamma resurser. Med stort förtroende och ett nära ledarskap arbetar vi tillsammans och drar nytta av varandras kompetens för att utveckla staden. Fastighetsenheten ingår i Teknik- och fastighetsförvaltningen som har ett brett uppdrag. Vi har det samlade ägaransvaret för stadens fastigheter, vi ansvarar för stadens exploateringsverksamhet och fastighetsförvaltning samt Västerås kommunala gator, parker, naturområden och parkeringar. Läs gärna mer: www.vasteras.se/teknikochfastighetsforvaltningen ARBETSUPPGIFTER Du har det övergripande avtalsansvaret och helhetsperspektivet över processerna som omfattar städ. Det innebär ekonomiskt ansvar med uppföljning och fakturahantering. Du hanterar avtalsuppföljning där du säkerställer att kraven som ställs i avtalet uppfylls. Uppföljning sker utifrån behov, stickprov eller årlig uppföljning med leverantören. Vid upphandling av nya avtal är du sakkunnig och samarbetar med upphandlingsenheten. Du är till viss del ute i våra verksamheter och genomför kvalitetskontroller/besiktningar, enligt INSTA 800, för att säkerställa städkvaliteten. Du har en nära dialog med leverantörer och verksamheterna. Det kan bland annat gälla förändring i städuppdragets omfattning eller förbättring av utförandet. Du arbetar nära vår städsamordnare som arbetar mycket med kvalitetsuppföljning och tillsammans driver ni arbetet framåt. KVALIFIKATIONER Framåt har vi fokus på flera spännande utvecklingsområden som exempelvis inom systemutveckling. Du trivs med att driva utveckling och samtidigt arbeta operativt. Det är en självklarhet för dig att arbeta på ett flexibelt sätt och snabbt kunna prioritera om i vardagen. Du har god vana att hantera avtal och avtalsuppföljning. Din bakgrund är från städbranschen i ledande roll och du har kunskaper både inom ekonomi och upphandling/LOU. En fördel är om du har erfarenhet av upphandling av städtjänster. Du har en passande högskoleutbildning eller alternativt relevant arbetslivserfarenhet. Som person har du alltid ett gott bemötande och ett förtroendeskapande sätt. Du löser knepiga situationer genom att kommunicera tydligt och skapa förutsättningar för lösningar som fungerar för alla parter. Hoppas vi väckt ditt intresse. Din ansökan är varmt välkommen! ÖVRIGT Välkommen till Västerås stad - Västmanlands största arbetsgivare. Vi är 11 000 kollegor som tillsammans får en hel stad att fungera. Vi vet att det är i våra möten vi kan göra skillnad, oavsett om det är i våra verksamheter eller digitalt. Därför är vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte en viktig del i vårt uppdrag. För att få en stolt och välfungerande stad och nå vår vision om staden utan gränser vill vi också att våra medarbetare ska spegla mångfalden i samhället. Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här: https://www.vasteras.se/jobbochkarriär Alla tillsvidareanställda i Västerås stad har en krigsplacering. Det innebär att du som person kan behöva tjänstgöra när det är höjd beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra inträder när regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt. Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.

Västerås kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!