LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION GÄVLEBORG

Konstpedagog till Kultur Gävleborg

  • Skola & utbildning

Gävle

Vi söker dig som tillsammans med oss inom Trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen vill bidra till att stärka och utveckla Gävleborgs län. Vi är ungefär 220 medarbetare som arbetar inom X-trafik, vid våra tre folkhögskolor; Bollnäs, Forsa och Västerberg samt inom avdelningen Kultur Gävleborg. X-trafik ansvarar för att utveckla och organisera kollektivtrafiken. Folkhögskolorna bedriver utbildning, folkbildning och viss konferensverksamhet. Kultur Gävleborg genomför utvecklingsinsatser, produktioner, utbildning och rådgivning. Inom förvaltningen handläggs även fördelning av statliga medel till regional kulturverksamhet enligt kultursamverkansmodellen samt verksamhets- och utvecklingsbidrag till folkrörelserna och föreningslivets regionala verksamheter. Kultur Gävleborg är avdelningen för Region Gävleborgs regionala kulturverksamheter. Här arbetar verksamhetsutvecklare och producenter inom regional biblioteksverksamhet, konst, film, crossmedia, hemslöjd, litteratur, dans, musik, världsarv samt strateger och administrativt stöd. Två verksamheter är särskilt inriktade på konst/bild och form. Konstsamlingsteamet arbetar med konstnärlig miljögestaltning i samband med byggnationer och med att förvalta, producera och levandegöra den regionala konstsamlingen. Verksamhetsutvecklare inom konst ingår i kultursamverkansmodellen och arbetar med att stärka, främja och utveckla konsten i länet. Arbetsplatsen finns på Silvanum i Gävle och vi arbetar över hela länet. Tillsammans arbetar vi med målen i den regionala kulturplanen och den regionala biblioteksplanen. Avdelningen arbetar utifrån ett intersektionellt perspektiv och är miljö- och hbtq-certifierad. Länk till Kulturplan Gävleborg 2019-2022 https://www.regiongavleborg.se/kultur/kulturplan-gavleborg/ Länk till Biblioteksplan Gävleborg 2020-2022 https://www.regiongavleborg.se/globalassets/kultur/verksamhetsomraden/regional-biblioteksverksamhet/regional-biblioteksplan-gavleborg-2020-2021.pdf ARBETSUPPGIFTER Vi kompletterar vår konstverksamhet med en konstpedagog på 50%. Konstpedagogen kommer att arbeta tillsammans med såväl konstsamlingsverksamheten som verksamhetsutveckling inom bild- och formkonstområdet i länet. I din roll som konstpedagog kommer du att bevaka det konstpedagogiska området, ingå i befintliga nätverk och nationella arbetsgrupper, arbeta med olika fortbildningsinsatser samt initiera, ingå i och stödja konstpedagogiska nätverk och medskapande processer i Gävleborgs län. I samband med större ombyggnationer av Region Gävleborgs fastigheter utformar du pedagogiska paket kring installationer av konst och konstkollektioner. Arbetet görs i nära relation med konstnär och kolleger för att tillgängliggöra och levandegöra konstsamlingen. Du arbetar med olika kanaler och verktyg för att skapa en kontinuitet där konstpedagogiken blir ett självklart inslag i byggprocessen och för att medvetandegöra konstsamlingen för allmänheten. Tillsammans med övriga i teamet arbetar du med den dagliga verksamheten, exempelvis med appen KOF - konstfiktion & fakta, Månadens konstverk och med att skriva verkstexter. Du genomför konstvisningar av vår offentliga och semioffentliga konst vid behov och önskemål och arbetar också med vandringsutställningar inom länet med tematiska urval av verk ur konstsamlingen och tillhörande pedagogiska program samt konstpedagogisk verksamhet inom de satsningar som drivs av Region Gävleborg i samverkan med andra regionala aktörer. Som konstpedagog kommer du att ingå i Kultur Gävleborgs olika arbetsgrupper för konstfrågor där du arbetar självständigt och i samverkan med pågående verksamhet, tillfälliga projekt och utställningar. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en konstpedagogisk/konstnärlig/konstvetenskaplig utbildning, gärna från universitet eller högskola, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du skall ha: - Dokumenterad erfarenhet av konstpedagogiskt arbete och medvetenhet om olika konstpedagogiska metoder och analysverktyg. - God förmåga att planera, driva och genomföra arbete. - God samarbetsförmåga, ödmjukhet och flexibilitet. - Gediget intresse för såväl konst från olika perioder under 1900-talet som för samtidskonst och dess potential i offentliga rum och glesbygdskontext. - Fördjupad erfarenhet av olika lärandeprocesser, medskapande pedagogiska metoder och därigenom förmågan att bidra till ett breddat deltagande och en vidgad representation i konst och kultur. - Kunna kommunicera på såväl svenska som engelska. Meriterande med andra språk. - Vana att arbeta med sociala medier. - Erfarenhet av att arbeta med olika digitala verktyg såsom bildredigeringsprogram är meriterande. - I förmedlingen av konst har du förmågan att entusiasmera och engagera. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort erfordras. Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. ÖVRIGT Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet. Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region. Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro. Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss! Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

REGION GÄVLEBORG

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-05
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!