LetsGig & Mecenat
Gigg från: Praktiska Sverige AB

Lärare i Svenska och svenska som andraspråk

  • Skola & utbildning

Nacka

Praktiska Gymnasiet är skolan mitt i arbetslivet och vi är störst i Sverige inom gymnasial lärlingsutbildning. Vi finns för de elever som vill ta en yrkesexamen för att kunna arbeta, starta eget eller läsa vidare efter gymnasiet efter sitt livs bästa skoltid. Praktiska Gymnasiet har sedan 1999 utvecklat en modell för gymnasiala lärlingsutbildningar och har som ambition att fortsätta leda utvecklingen av yrkesutbildningar som möter arbetsmarknadens krav. Vi finns idag på 35 platser, från Luleå i norr till Ystad i söder och vi har drygt 5500 elever och cirka 800 anställda. Vi arbetar hela tiden efter att utvecklas och driva vår idé framåt, detta för att utbildningen ska bli den bästa för våra elever. Praktiska Gymnasiet i Nacka har ca 430 elever och 45 anställda. Vi finns i Nacka Strand. Sedan november 2017 är vi en del av Academedia praktiska.se/nacka Vi söker dig som brinner för att utbilda morgondagens kollegor! Du ska ha gedigna kunskaper inom ditt ämne och vara flexibel och pedagogisk, med ett stort tålamod. Vi tror att du antingen är nyutexaminerad eller har lång erfarenhet i yrket. Du kommer att undervisa i framförallt svenska och svenska som andraspråk inom kurserna sve/sva1 och sve/sva2 och tillsammans med dina ämneskollegor ha ansvar för planering, genomförande, uppföljning och dokumentation över din undervisning. Vi arbetar med tvålärarsystem. Vidare kommer du även ha kontakt med/nära samarbete med övriga lärare på skolan. Utöver undervisning ingår du i ett av skolans arbetslag och bidrar där till att utveckla skolans pedagogik. Du kommer även ingå i en av skolans processgrupper där vi arbetar med skolutveckling kopplat till skolans arbetsplan. Du måste även tycka om att samarbeta då all utbildning sker i team. Du behöver behärska svenska i tal och skrift och ha grundläggande IT-kunskaper då all vår dokumentation sker i Google Apps For Education och Schoolsoft. Praktiska Gymnasiet i Nacka är en skola som växer. Vi har idag ca 440 elever och 45 personal. Skolan utbildar jobbsugna entreprenörer och vi har utbildning på 9 yrkesprogram samt introduktionsprogram. Vi söker nu en AMBITIÖS lärare i SVENSKA och SVENSKA SOM ANDRASPRÅK, som med AMBITION, KRAFT och GLÖD vill undervisa elever på yrkesprogrammen och söker dig som är legitimerad för gymnasiet. Tjänsten innebär att du som lärare skall planera, genomföra och utvärdera undervisning i kurserna i svenska och svenska som andraspråk, utifrån styrdokumenten och skolans värdegrund. Tjänsten är till att börja med ett vikariat under vårterminen, på heltid med start 10 januari 2021, eller efter överenskommelse.

Praktiska Sverige AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!