LetsGig & Mecenat
Gigg från: ASIH Tyresö/Söderort AB

Dietist till ASIH verksamhet

  • Vård & assistans

Tyresö

ASIH Tyresö/Söderort är en privat vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Stockholm sedan 2015 Vi bedriver avancerad sjukvård i hemmet, dygnets alla timmar året om. Vi arbetar i ett multiproffesionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och dietist. Vårt arbete bygger på ett holistiskt synsätt där vi har patienten i fokus. Patienterna vi vårdar är svårt sjuka i olika diagnoser det kan röra sig om olika cancerdiagnoser, neurologiska diagnoser, hjärt och lung diagnoser som hjärtsvikt och KOL. Vi vårdar även patienter med infektioner eller andra tillfälliga tillstånd som annars behöver inneliggande vård. Patienterna befinner sig i olika skeden av sjukdomen och kan både vara palliativ och kurativ. En del av patienterna avslutar livet i hemmet Som dietist ingår du i det multiproffesionella teamet. Du kommer självständigt och i samverkan med patienten undersöka och bedöma näringsintag, näringstillstånd och näringsbehov samt planera nutritionsbehov för olika patientkategorier. Du kommer utbilda och informera patienter och övrig personal om kost och hälsa. Du kommer att förskriva lämpliga nutritionsprodukter och sondmatningstillbehör. Vid behov av TPN samråder du med ansvarig läkare och sjuksköterska samt dokumentera och följa upp individuell nutritionsbehandling Är du den vi söker Är du utbildad dietist med erfarenhet av arbete med svårt sjuka patienter och gillar att arbeta i team. Du gillar att arbeta självständigt och är trygg i att göra egna bedömningar. Arbetat består i patientkontakt i patientens hem. Du ska ha lätt att samarbeta med andra Vi dokumenterar i Take Care Vi har friskvård 1 timme i veckan med eget gym eller friskvårdspeng. Vi har handledning för personalen var tredje vecka

ASIH Tyresö/Söderort AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!