LetsGig & Mecenat
Gigg från: Falu kommun

Grundskollärare med uppdrag förstelärare till Slättaskolan

  • Skola & utbildning

Falun

I Falu kommun finns en mängd intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter. Vi har ingenjörer, kommunikatörer, lärare, undersköterskor, projektledare och jurister samt 214 andra yrkesbefattningar. Vår vision är Ett större Falun. Vi ska vara enkla att samarbeta med och till nytta för faluborna. Vi gör skillnad och vi har jobb som märks. Vi är dessutom en arbetsgivare som vill ta tillvara våra medarbetares fulla kompetens - det vet vi leder till utveckling både för individen och för organisationen. För oss är det viktigt att ge våra medarbetare ett hållbart arbetsliv, vilket vi kallar ”Balans i livet”. Vi satsar alltså mycket på de mjuka värdena – hur människor mår, blir bemötta och kan växa – eftersom det är vår definition av att vara en riktigt bra arbetsgivare. I Falu kommun eftersträvar vi jämställdhet och vi ser gärna en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar därför sökande som bidrar till detta. Nu har du chansen att få bli en av våra nya medarbetare och en viktig del i vår organisation. På Slättaskolan har vi hög behörighet i kollegiet och du får förmån och möjlighet att samarbeta med behöriga, kompetenta och engagerade kollegor. Vi arbetar gemensamt för ett öppet och positivt klimat där vi tillsammans skapar förutsättningar för skolutveckling. Vår målsättning är att vara en arbetsplats som varje medarbetare vill utveckla, en arbetsplats där åsikter blir lyssnade på, där medarbetares resurser tillvaratas och en arbetsplats som ger utrymme för personlig utveckling. Gemensamt har vi som mål att vara en skola där goda kunskapsresultat kombineras med hög trivsel och gemenskap. För oss är trygghet, gruppen och vi-känslan centrala begrepp och en självklar utgångspunkt i vårt arbetet är förståelsen för att olika är bra. Slättaskolan är en grundskola från förskoleklass till och med årskurs 6. På skolan undervisas cirka 500 elever, varav cirka 300 elever även undervisas på fritidshemmet. Skolan har en stimulerande och varierande närmiljö med skog och sjöar inom gångavstånd. Slättaskolan är partnerskola till Högskolan Dalarna. Arbetsuppgifter Förstelärarnas uppdrag är att vara en drivkraft i de utvecklingsområden som tagits fram i det systematiska kvalitetsarbetet där fokus alltid ligger på verksamhetsförbättring för elevens bästa. Förstelärarna ska ha ett helhetsperspektiv på verksamheten och arbetet sker i nära samarbete med övriga förstelärare och skolledningen.   Skolans utvecklingsarbete vilar på skolans vision "Gränslös kunskap genom tillgängligt lärande skapar möjlighet att möta framtiden" och våra utvecklingsområden som är kopplade till visionen. För att på ett gemensamt, effektivt och kraftfullt sätt bedriva vårt arbete mot våra mål har vi tagit fram fyra viktiga ledord - Samverkan, Kreativitet, Ansvar och Kvalitet (SKAK).  Vi behöver dig som har god kunskap i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, gärna med behörighet i svenska som andraspråk. Vi behöver också dig som har kunskap och stort intresse av att möta elever som utmanas av skolans pedagogiska, fysiska och sociala miljö, gärna med specialpedagogisk kompetens. Möjlighet kan finnas att utforma tjänsten utifrån dina behörigheter och erfarenheter. I denna tjänst ser vi att du som förstelärare har en viktig roll i att stödja våra lärare i att utveckla undervisningen utifrån forskning och beprövad erfarenhet. För att lyckas med detta behöver du ha erfarenhet av att driva utvecklingsprocesser, vara trygg i att handleda kollegor och att leda och planera kollegialt lärande där du skapar möjlighet för andras delaktighet.  Kvalifikationer Utbildning och erfarenhet - Du är legitimerad lärare - Du kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet - Du har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen - Även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Personliga egenskaper På Slättaskolan arbetar vi utifrån ordet SKAK. För oss är Samarbete, Kvalitet, Ansvar och Kreativitet viktiga delar i vardagen. Vi söker dig som är redo att samarbeta och i verksamheten skapa kvalitet och kreativitet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för skolans elever. Vi lägger stor vikt vid ditt ledarskap, din sociala kompetens samt din vilja till utvecklingsarbete. Vi söker dig som är tydlig i ditt ledarskap och arbetar med relationer som en grund i undervisningen. Du har förmåga att ha god struktur och du anpassar din undervisning och ditt förhållningssätt utifrån våra elevers behov. Du har goda kunskaper inom ditt ämnesområde och du besitter god förmåga att leda elevgrupper. Som medarbetare på skolan och kollega är du flexibel, lösningsfokuserad och har lätt för att samarbeta. I ditt arbete är du positiv och öppen för nya tankar och idéer och du har stark vilja att samarbeta med andra pedagoger i din undervisning. Du är bra på att lyssna och kommunicerar på ett sätt så att alla ges möjlighet att delta och vara aktiva och du ser lösningar istället för hinder. Meriterande kvalifikationer - Behörighet i svenska som andraspråk - Specialpedagogisk utbildning eller erfarenhet av specialpedagogiskt arbete - Utbildad vfu-handledare Anställningsvillkor Tillsvidareanställning på heltid från den 10 augusti eller enligt överenskommelse. Lärarlegitimation och övrig dokumentation så som intyg/betyg bifogas ansökan. För den som erbjuds tjänsten krävs enligt Lagen om registerkontroll utdrag från Rikspolisens belastningsregister. Beställ gärna detta i samband med ansökan, så det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Upplysningar Rektor Christopher Granberg 023 - 824 43 Christopher.granberg@falun.se  Biträdande rektor Cecilia Zettervall 023 - 821 39 Cecilia.zettervall@falun.se  Biträdande rektor Katarina Tegmark, 023- 839 66 Katarina.tegmark@falun.se  Fackliga företrädare Lärarförbundet, Catharina Berg, e-post: catharina.berg@falun.se Lärarnas riksförbund, Ylva Staberg, e-post: ylva.staberg@falun.se Övrigt Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Arbetsplats

Falu kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!