LetsGig & Mecenat
Gigg från: Karlstads Universitet

Universitetsadjunkt i specialpedagogik, Vikariat

  • Skola & utbildning

Karlstad

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Specialpedagogik efterfrågas alltmer i skolan och i samhället i stort. Specialpedagogikämnet vid institutionen för pedagogiska studier ger speciallärarprogrammet, fristående kurser samt ett masterprogram i specialpedagogik och vi är delaktiga i flera lärarutbildningsprogram. Inom ämnet arbetar idag ett tiotal personer, men vi behöver bli fler. Vi arbetar vanligtvis i team på våra kurser och vi har regelbundna seminarier där vi tar del av aktuell forskning.  Vi söker nu en universitetsadjunkt som har dokumenterad erfarenhet inom det specialpedagogiska fältet till ett vikariat på 100%. Vi erbjuder dig Som anställd vid Karlstads universitet och Institutionen för pedagogiska studier erbjuder vi dig en stimulerande akademisk miljö i form av varierade undervisningsuppdrag, undervisningsformer och en verksamhet som bedrivs i en utvecklande och vetenskaplig miljö. Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 10%. Arbetsuppgifter Denna anställning är i första hand inriktad mot undervisning. I arbetsuppgifterna kan bland annat följande områden ingå: - Undervisning och examination i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom det specialpedagogiska området. - Kursledarskap - Handledning av uppsatser - Aktivt deltagande i planering och utveckling av ämnets kurser. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i specialpedagogik eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som då sker under kompetensutvecklingstiden, under de första två åren av anställningen (se HF 4§4). Bedömningsgrunder Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort. Av särskild vikt: - Legitimation som specialpedagog eller speciallärare eller annan utbildning på avancerad nivå i specialpedagogik. - Erfarenhet av specialpedagogiskt arbete inom skolverksamhet - Pedagogisk skicklighet. Pedagogisk skicklighet bedöms genom visat goda insatser och erfarenheter av planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning på olika nivåer. - Erfarenhet av undervisning på universitets-/högskolenivå. - Goda kunskaper i svenska och engelska. Av stor vikt är - Genomförd lärarutbildning - Personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ - Erfarenhet av handledning/mentorskap på högskolenivå Meriterande är: - Erfarenhet av vetenskapligt arbete som till exempel genomförda undersökningar eller skrivande av vetenskapliga texter (t ex uppsatser, rapporter) inom det specialpedagogiska området. - Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete. - En yrkesmässig bredd, till exempel genom erfarenhet av arbete inom olika delar av och/eller i olika funktioner inom skolverksamheten. Villkor Anställningen är ett vikariat på 100% under 2 år från och med start. Tillträde enligt överenskommelse men så snart som möjligt är önskvärt. Ansökan Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef. Ansökan ska innehålla: - Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll. - CV - Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter. - Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter. - Redogörelse för språkkunskaper Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress. Karlstads universitet Registrator 651 88 KARLSTAD Sista ansökningsdag: 2021-10-19                                   Ange referensnr: REK2021/204 Välkommen med din ansökan! Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. HR Excellence in Research Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Karlstads Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-19
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!