LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION UPPSALA

Projektkoordinator #Vägled - kompetens!

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Uppsala

Avdelningen Regional utveckling/Enheten strategi och utveckling Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla. Regionkontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och Region Uppsala. Regionkontoret utgör regiondirektörens resurser i att bereda ärenden, verkställa beslut och uppdrag, samordna verksamheter internt inom den samlade förvaltningsorganisationen samt samarbeta externt med kommuner och andra viktiga parter. Vår verksamhet Region Uppsala har statens uppdrag att ansvara för att driva arbetet med regional utveckling i Uppsala län. Arbetets bedrivs inom en nybildad avdelning för Regional utveckling som arbetar för ett effektivt genomförande av den regionala utvecklingspolitiken. Länets vision är att skapa ett gott liv i en hållbar och nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. Utgångspunkt för arbetet är Uppsala läns regionala utvecklingsstrategi som även fungerar som Agenda 2030-strategi. Vi samordnar och driver på länets utvecklingsarbete tillsammans med länets offentliga, privata och ideella aktörer. Inom vårt arbete med kompetensförsörjning söker vi nu en projektkoordinator som ska jobba med administration och vissa kommunikativa arbetsuppgifter till projektet #Vägled - Kompetens! #Vägled - kompetens! är ett samverkansprojekt mellan Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland och Region Östergötland, med Region Uppsala som projektägare. Projekttiden är januari 2022 till april 2023 och projektet delfinansieras 66 % av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektets syfte är att öka kompetensen inom vägledning för att säkra kompetensförsörjningen för en långsiktig och hållbar arbetsmarknad i ÖMS. Detta ska göras genom att för målgrupperna erbjuda relevanta kompetensutvecklingsinsatser. Dessa kommer att ske som föreläsningsserier, utbildningspaket samt digitala och fysiska konferenser. Den primära målgruppen för projektets kompetensutvecklingsinsatser är bland annat personal inom studie- och yrkesvägledning, arbetsmarknads- och utbildningsförvaltning, folkhögskolor och vuxenutbildning, hos både kommunala och fristående aktörer samt representanter från arbetslivet. Projektets kompetensutvecklingsinsatser ska bidra till att stärka målgruppernas kunskaper om framtidens kompetenser och kompetensförsörjning så att de kan vägleda unga och vuxna till att göra underbyggda studie- och yrkesval och därmed bidrar till att stärka deras framtida ställning på arbetsmarknaden. Projektet har även fokus på höjd kompetens och medvetenhet kopplade till roller och ansvar kring styrning, ledning och samordning av vägledning för studie- och yrkesval på lokal och regional nivå vilket är en förutsättning för att få en väl fungerande och relevant vägledning. I projektet samverkar de fem regionerna med kommunerna som bidrar med deltagarna till projektets kompetensutvecklingsinsatser. Deltagarnas nerlagda tid i aktiviteter och insatser utgör grund även för projektets medfinansiering till ESF på 33%. Projektorganisation Projektgrupp bestående av huvudprojektledare från projektägaren Region Uppsala samt regionala projektledare från övriga fyra regioner, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland samt projektekonom. Styrgrupp bestående av representanter från alla fem regioners regionala utvecklingsavdelningar. Som projektets projektkoordinator arbetar du i nära samråd med huvudprojektledaren och projektgruppen. Arbetsuppgifter Ansvara för deltagarrapportering (tidrapportering) för projektets kompetensutvecklingsinsatser i samverkan med övriga regioner. Rapporteringen utgör även underlag för projektets medfinansiering. Delta på projektmöten och ansvara för viss löpande projektdokumentation och vissa andra kommunikativa insatser. Vara delaktig i planering, genomförande och uppföljning av både fysiska och digitala workshops, utbildningar och konferenser. Ta fram inbjudningar till konferenser, utbildningar etc. ansvara för anmälningar, deltagarlistor etc. Kontakter med utbildningsanordnare utifrån tids- och aktivitetsplan. I uppdraget ingår även till viss del resor i Östra Mellansverige, för deltagande på projektmöten, konferenser mm. Kvalifikationer Vi söker dig med eftergymnasial utbildning med inriktning inom administration, kommunikation, studie- och yrkesvägledning, pedagogik alternativt motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig kompetens för tjänsten. För tjänsten krävs en mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska. Meriterande är erfarenhet från externt finansierad projekt, gärna med finansiering från Europeiska Socialfonden, ESF. Din kompetens Som person är du utåtriktad och har en god samarbetsförmåga. Du är analytisk, resultatinriktad, ansvarstagande, självgående och initiativtagande i ditt arbete. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt inom uppsatta tidsramar. Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och engagerad. Vi erbjuder Anställningen är en visstidsanställning på 100%, tillträde snarast och till och med 30 april 2023. Välkommen till en vänlig arbetsplats mitt i Uppsala där vi skapar samhällsnytta. Vårt ljusa fina kontor finns intill Resecentrum – att pendla hit är enkelt. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer? För ytterligare upplysningar kontakta Caroline Strömbäck, strategi- och planeringschef, tel. 018-617 09 49, eller Tove Österling, strateg regional utveckling/processledare tel. 0767 - 81 44 54. Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00. Saco, Vision och Vårdförbundet är företrädesvis representerade vid arbetsplatsen. Vill du jobba med oss? Sista ansökningsdagen för denna tjänst är 17 januari, men urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Välkommen med din ansökan via länken nedan.

REGION UPPSALA

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!