LetsGig & Mecenat
Gigg från: Helsingborgs kommun

Sektionschef till Gemensamma resurser

  • Övrigt

Helsingborg

Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något. Socialförvaltningen i Helsingborg ansvarar för stadens individ och familjeomsorg. Vi har drygt 500 medarbetare som, med olika kompetenser, bidrar till att barn, unga och vuxna med olika typer av sociala problem och förutsättningar kan bli självständiga med livskvalité. Socialförvaltningen har idag tre verksamhetsområden, Barn/Unga och Familj, Vuxen och Gemensamma resurser. I förvaltningen har vi även stödfunktioner som HR enheten, Serviceenheten, Kvalitetsenheten samt Ekonomienheten. Om arbetsplatsen Gemensamma Resurser är ett verksamhetsområde som är förvaltningsövergripande samt består av fem enheter. Viss verksamhet drivs för flera kommuner inom Familjen Helsingborg. Utvecklingen och samverkan tillsammans med andra förvaltningar, organisationer och kommuner är en betydande del av uppdraget. Vår målsättning är att samordna våra gemensamma resurser på bästa möjliga och effektiva sätt så att dessa kommer till störst nytta för våra invånare och samarbetspartners. Helhetsperspektiv genomsyrar både vårt förhållningssätt och vårt arbetssätt. Verksamhetsområdet är inne i en kreativ fas där vi implementerar tillitsbaserad styrning och arbetar mot att göra förflyttningen från socialtjänst till sociala tjänster. Målbilden för 2022 är att vi ska erbjuda invånarna personligt anpassade sociala tjänster, var de vill och när de vill. Utifrån målbilden kommer vi under 2022 att se över hur vi organiserar oss inom Gemensamma Resurser, vilket kan leda till förändrade chefsuppdrag. Vi välkomnar kreativa tankar och nya arbetssätt och är positiva till att använda digitaliseringens fördelar till nytta för våra invånare. Vi söker dig som vill leda utvalda arbetsgrupper inom enheten Tidiga Insatser, men uppdraget kan komma att förändras utifrån översynen av verksamhetsområdet. Medarbetarna i arbetsgrupperna har ett stort engagemang för sitt uppdrag, hög kompetens och fin sammanhållning. Arbetsuppgifter Som sektionschef inom Tidiga Insatser är du första linjens chef och ansvar för den dagliga arbetsledningen. Du ska leda, planera, utveckla och följa upp arbetet i dina sektioner. I uppdraget ingår även arbetsmiljö-, budget- och personalansvar. Du är delaktig i kvalitets- och utvecklingsarbetet inom hela verksamhetsområdet. I rollen ingår att samverka både internt inom kommunen och externt med andra kommuner, myndigheter och organisationer.  Staden arbetar efter en tillitsbaserad lednings-och styrmodell och du har ett viktigt uppdrag i att implementera modellen i organisationen. Det innebär att leda genom tillit, att ge förutsättningar för ett innovativt klimat där medarbetare och chefer har god förståelse för sitt uppdrag och att de, tillsammans med brukare, upplever att de kan påverka och förändra. Kvalifikationer Vi vill att du som söker har • Socionomexamen, ledarskapsutbildning och erfarenhet av att vara chef och ledare • Erfarenhet från socialtjänsten och erfarenhet av myndighetsutövning (IFO) • Erfarenhet av främjande/förebyggande socialt arbete • Erfarenhet av budget-, personal-, och verksamhetsansvar • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt god vana vid att arbeta digitalt. • Körkort och kör bil Kunskap och erfarenhet av familjecentralsarbete är meriterande. Som ledare förväntas du arbeta utifrån ett tillgängligt och tillitsfullt ledarskap som möjliggör medarbetares delaktighet och inflytande. Du är strukturerad, målinriktad samt har förmåga att engagera och stödja medarbetare. Utöver det har du har förmåga att prioritera i en verksamhet med tidvis hög arbetstakt och akuta situationer. Tjänsten kräver förmåga till lugn och klartänkthet i utmanande situationer. Du behöver på ett kreativt sätt kunna leda i förändring. Utgångspunkten är nyttan för invånaren och självklart är alltid barnperspektivet och barnrätten centralt. Övrig information Sista ansökningsdag:  16 januari Anställningsform: Tillsvidare Omfattning: Heltid Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Varaktighet: Tillsvidare Antal tjänster: 1 För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget Reach Mee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Reach Mee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Helsingborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!