LetsGig & Mecenat
Gigg från: Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi

Analytiker internationella insatser

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Stockholm

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1000 anställda, varav drygt 800 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap. Har du forskarexamen och lockas av att arbeta med komplexa frågor som bidrar till samhällets funktion och utveckling inom försvar och säkerhet? Har du dessutom intresse av och kunskaper om den internationella säkerhetsarkitekturen och internationella militära insatser? Då kanske just du är den vi söker! Vad bidrar du med i arbetet hos oss? I rollen som analytiker kommer du att arbeta med forskning och analys i syfte att stärka Sveriges förmåga att planera, genomföra och följa upp militära internationella insatser. Du kommer huvudsakligen ha ett säkerhetspolitiskt fokus med inriktning mot militära internationella insatser men även forskning och analys inom områdena internationell krishantering och civila insatser kan ingå i arbetet. Även uppgifter inom andra områden kan bli aktuellt. Arbetet bedrivs både självständigt och tillsammans med kollegor och uppdragsgivare. Uppgifterna kan innefatta uppföljningar och utvärderingar av svenskt insatsdeltagande, metodutveckling samt analys av för området relevanta aktörer, instrument och koncept. Arbetet syftar till att utveckla väl underbyggda kunskapsunderlag till den huvudsakliga uppdragsgivaren Försvarsdepartementet. Även föreläsningar och andra kunskapsspridande uppgifter ingår i tjänsten och resor till insatsområden för datainsamling kan förekomma. Har du den kompetensprofil vi behöver? Vi söker dig som har forskarexamen inom relevant område såsom statsvetenskap, freds- och konfliktkunskap eller annat för tjänsten relevant ämnesområde. Du har god kunskap  inom kvalitativa och/eller kvantitativa metoder. Vidare är du väl införstådd med den internationella säkerhetsarkitekturen och har grundläggande kännedom om den svenska försvarssektorn. Du har dessutom mycket goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift. Det är meriterande om du har skrivit en doktorsavhandling med inriktning på internationella militära insatser eller på annat sätt arbetat med analyser inom området. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av eget deltagande i internationella insatser eller av arbete i internationell organisation. Det är även meriterande om du har kunskaper i andra språk utöver svenska och engelska samt goda färdigheter i att presentera forskningsresultat för lekmän. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. Förutom att passa in i ovan angivna beskrivning har du mycket god språklig och problemlösande analysförmåga som gör att du kan hantera och analysera komplexa problem. Du är självgående och tar ansvar för ditt arbete som du effektivt driver vidare för att leverera efterfrågade resultat i tid. Dessutom samarbetar du bra med såväl kollegor som uppdragsgivare och andra intressenter. Vidare ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet med hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Vad erbjuder vi dig? På FOI får du möjlighet att arbeta med frågor som är viktiga för både totalförsvaret och hela samhället. Tillsammans med andra får du möjlighet att skapa nya infallsvinklar och lösningar på komplexa frågor och se resultaten förverkligas hos våra uppdragsgivare. Din expertis bidrar till att viktiga samhällsfunktioner som exempelvis det civila och militära försvaret, samt Sveriges krisberedskap, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap blir effektivare, kunnigare och starkare inom sina respektive områden. Du kommer att ingå i enheten Operationer och insatser som tillhör avdelningen Försvarsanalys. Läs gärna mer om vad vi gör:  https://www.foi.se/om-foi/organisation/forsvarsanalys.html Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss:  https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld? Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 11 april! För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Ryrfeldt. Fackliga företrädare är Anders Tavemark (SACO) och Ann Ödlund (OFR/S – ST). Samtliga nås på 08-555 030 00. Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten. Då vi är en myndighet betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!