LetsGig & Mecenat
Gigg från: Växjö kommun

Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd

  • Vård & assistans

Växjö

Arbete och välfärd ansvarar för områdena arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, vuxenutbildning, integration, flyktingmottagning inkl. ensamkommande flyktingungdomar, individ- och familjeomsorg, familjerätt, socialpsykiatri, budget- och skuldrådgivning, konsumentrådgivning samt alkoholhandläggning. Arbete och lärande - avdelningen för full sysselsättning, har cirka 200 medarbetare och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där arbetsmarknads-, utbildnings-, bistånds- och integrationsfrågor möts och hanteras. Avdelningens arbete med försörjningsstöd och sysselsättning görs i fyra enheter: ekonomiskt bistånd, koordinator, insats och intern service. Ekonomiskt bistånd handlägger ansökningar om ekonomiskt bistånd, egna medel, dödsbohantering samt utreder och fattar beslut om akuta boendeinsatser. Hos oss arbetar du i en arbetsgrupp med kollegor där du också får ett stort eget ansvar. Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du har möjlighet att utvecklas och ges möjlighet till kompetensutveckling. ARBETSUPPGIFTER Som socialsekreterare i Ekonomiskt bistånd kommer du att arbeta med personer som har en arbetsmarknadsinsats inom avdelningens enheter Insats och Intern service samt personer som deltar i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program. Inom enheten handläggs även ekonomiskt bistånd till exempelvis personer som uppbär sjukersättning men behöver komplettering samt prövar rätten till bistånd för de som har ett tillfälligt hjälpbehov. Samverkan sker på olika nivåer både internt och externt. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har socionomexamen med kunskap om gällande sociallagstiftning och erfarenhet av myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (So L). Erfarenhet av handläggning av ekonomiskt bistånd är en merit. Det är viktigt att du har ett professionellt bemötande eftersom arbetet innefattar möten med personer, som är i stort behov av stöd. Du är tydlig, handlingskraftig, ansvarstagande, flexibel samt har god förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav Anställningen är ett vikariat till och med den 31 juli 2021. ÖVRIGT Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Växjö kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2020-11-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!