LetsGig & Mecenat
Gigg från: Malmö kommun

Kurator till Munkhätteskolan

  • Vård & assistans

Malmö

Ref: 20212336 Arbetsuppgifter Munkhätteskolan söker nu en kurator för årskurs F-6! Som kurator bidrar du till att lämpliga insatser för elever i behov av särskilt stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv beaktas och erbjuds. Du arbetar med att identifiera och skapa möjligheter till förändring och utveckling på elev-, grupp- och organisationsnivå, för elevers hälsa, lärande, utveckling samt arbetsmiljö. Kuratorn arbetar för en för eleverna likvärdig lärandemiljö, som ger förutsättningar att nå kunskapsmålen och den personliga utvecklingen på ett optimalt sätt. Kuratorn arbetar utifrån ett lösningsfokuserat och evidensbaserat förhållningssätt, både förebyggande och hälsofrämjande. Kuratorn är en del av skolans elevhälsoteam. I kuratorns uppdrag ingår bland annat: • Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande, utveckling mm. • Genomföra skolsociala kartläggningar och sociala bedömningar vid behov. • Erbjuda handledning, konsultation, rådgivning till skolpersonal, utifrån ett socialt perspektiv. • Handleda personal på organisationsnivå i skolutvecklingsarbete som exempelvis NPF-paket. • Samarbeta och samverka med elever, vårdnadshavare, skolpersonal och vid behov externa aktörer kring insatser för elev/elever. • Samverka med myndigheter och verksamheter i preventivt arbete som rör skolan eller Malmö stad Kvalifikationer Vi söker dig som har socionomexamen med två års erfarenhet från socialt arbete med inriktning mot barn och ungdomar. Du har lätt för att samarbeta med såväl vårdnadshavare som skolans personal och externa kontakter inom t.ex. socialtjänsten. Du har lätt för att etablera goda relationer med elever i olika åldrar. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som skolkurator och är väl förtrogen med såväl skolans styrdokument som socialtjänstens lagar och regelverk. Du har god förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Om arbetsplatsen Munkhätteskolan är en skola med sikte på högre måluppfyllelse och goda samhällsmedborgare. Vi är en F-9 skola med strax över 650 elever och 150 medarbetare som gör Munkhätteskolan till Varje elevs bästa skola. Skolan har ett tillitsbaserat ledarskap som ger dig som medarbetare stort ansvar och möjlighet till påverkan i din profession. Vi har hög behörighet bland våra lärare och en stor kompetens inom olika områden. Skolan har ett välbemannat elevhälsoteam som består av 2 kuratorer, 3 specialpedagoger, 2 skolsköterskor och studie-yrkesvägledare.   Fokus i vårt arbete ligger på det förebyggande och hälsofrämjande samt tydliga rutiner och processer i det åtgärdande. Elevhälsoarbetet hos oss börjar i klassrummet. Vi har en välfungerande struktur och arbetar utifrån org/grupp och individ.  EHM, elevhälsomöte är ett vitktigt forum där arbetslag, skolledning och elevhälsoteam träffas med syfte att genom samverkan mellan olika kompetenser och professioner belysa utmaningar och planera för insatser. Elevhälsoarbete är en del en del i skolans systematiska kvalitetsarbete och i år har våra prioriterade områden varit tillgänglig lärmiljö och trygg skolmiljö. Vi strävar efter att vara en lärande organisation, där var och en tar ansvar för sitt uppdrag , där vi stödjer och utmanar varandra och uppnår våra mål tillsammans.  Vi är stolta över skolans goda progression och elevernas studieresultat. Munkhätteskolan ligger i ett socioekonomiskt utsatt område vilket innebär att vårt kompensatoriska uppdrag är stort och att vi tillsammans har ett stort ansvar och en stor möjlighet att påverka våra elevers framtid. Med ett starkt och kompetent elevhälsoteam stödjer vi våra lärare och elever i lärandet och når goda resultat. Vill du bli en i vårt kompetenta team är du välkommen med din ansökan.  Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med 84 skolor, 6000 medarbetare och 34000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka. Information om tjänsten Anställningsform: Tillsvidare Omfattning: Heltid. Antal tjänster: 1 Tillträde: Enligt överenskommelse. Övrigt Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande. Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta ovan nämnda kontaktpersoner.

Malmö kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-09-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!