LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION DALARNA

Dokumentcontroller Regionstyrelsens förvaltn., Administrativ enhet

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Falun

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna! ARBETSBESKRIVNING Vår kollega går till annan befattning inom Administrativa enheten. Därför söker vi dig som vill jobba som dokumentcontroller på central nivå. Du gillar att arbeta på strategisk nivå inom offentlig verksamhet med skilda uppdrag och att jobba i en politiskt styrd offentlig verksamhet. Här får du möjlighet att stödja den högsta tjänstemannaledningen och den politiska ledningsorganisationen som dokumentcontroller (registrator) inom regionstyrelsens förvaltning. Att jobba som dokumentcontroller innebär att du arbetar för regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden, våra två största förvaltningar. I uppdraget som dokumentcontroller kommer du att registrera, fördela och hantera allmänna handlingar för Region Dalarnas dokument- och ärendehanteringssystem. Du har uppdraget att gallra och ombesörja leveranser till Regionarkivet och ansvar för regionens offentliga e-postlåda i samverkan med kollegor. Du har ett proaktivt förhållningssätt och är drivande inom området och ger råd i diarieprocessen till förtroendevalda och förvaltningar (verksamheter). I rollen ingår det självklart att ge service till allmänheten i frågor rörande allmänna handlingar. Du arbetar självständigt men i samverkan med kollegorna. Fördelningen av ärenden kopplas till tydliga beslutsprocesser. Tillsammans med kollegorna erbjuder du kompetenshöjande insatser till de som hanterar allmänna handlingar inom Region Dalarna. Även till kollegor inom diariefunktioner på förvaltningarna. I uppdraget ingår att aktivt ta fram rutiner som ligger till grund för gemensam diariehantering och för allmänna handlingar. Därför har du också en kvalitetsgranskande roll för övriga diariefunktioner inom Region Dalarna. KVALIFIKATIONER Krav: Akademisk examen samhällsvetenskaplig utbildning, personalvetare eller annan motsvarande utbildning. - God kunskap och erfarenhet i hanteringen av allmänna handlingar inom offentlig verksamhet - Erfarenhet av arbete i politiskt styrd offentlig verksamhet. - Erfarenhet som registrator inom en region eller en kommun - Driven, prestigelös och självgående som trivs i en roll med höga krav och breda kontaktytor. - Uttrycker sig väl i tal och skrift. - God erfarenhet av självständigt och/eller tillsammans med teamet upprätta rutiner och instruktioner. - God kommunikations- och samarbetsförmåga - Skapa förtroende och engagemang i samarbetet med övriga medarbetare inom Region Dalarna. - Mycket goda kunskaper i det svenska språket. Mer om uppdraget: Du deltar som sekreterare på kansliberedningen. Det är ett uppdrag som har en stark koppling till nämndcontrollerna inom regionstyrelseförvaltningen. Uppdraget utförs genom att du aktivt förbereder, är sekreterare, verkställer och i förekommande fall bevakar, de uppdrag som hanteras på kansliberedningen. Kansliberedningens uppdrag är att lägga grunden för kommande politiska beslutsprocesser. Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Vi arbetar för en drogfri och hälsosam arbetsmiljö. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi drogtest vid alla nyanställningar. Vi har även krav på att du är fullt vaccinerad mot covid-19 och kommer att kontrollera ditt vaccinationsbevis innan anställning. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

REGION DALARNA

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!