LetsGig & Mecenat
Gigg från: Högskolan i Gävle

Samordnare, inriktning forskning och utbildning på forskarnivå

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Gävle

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 300 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar. Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri. Vi erbjuder • möjligheten att arbeta vid ett av Sveriges vackraste lärosäten, • en arbetsplats med många anställningsförmåner, • ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika villkor. Högskolan i Gävle söker en samordnare inom verksamhetsområdet forskning och utbildning på forskarnivå till Ledningskansliet. ARBETSUPPGIFTER I rollen som samordnare vid Ledningskansliet arbetar du såväl mot högsta ledningen som mot Högskolans kärn- och stödverksamhet. I uppdraget ingår omvärldsbevakning och samverkan med aktörer utanför högskolan, liksom deltagande i relevanta nätverk, nationellt och internationellt. Dina arbetsuppgifter består i huvudsak i att inom verksamhetsområdet: - Planera, driva och/eller koordinera processer och projekt - Självständigt och i samarbete med andra bereda och handlägga ärenden - Genomföra utredningar på uppdrag av rektor, förvaltningschef och Utbildnings- och forskningsnämnden KVALIFIKATIONER För att lyckas väl som samordnare vid Ledningskansliet krävs att du är en skicklig analytiker med en bred kunskapsbas inom verksamhetsområdet. Därtill krävs god förmåga att organisera och samordna processer och projekt. Då arbetsuppgifterna inkluderar produktion av officiella texter krävs mycket god språklig och kommunikativ förmåga på svenska och engelska. Arbetsprov kan komma att efterfrågas som del av rekryteringsprocessen. Vi tror att du är en självständig och initiativrik person som har förmågan att ta ansvar och ägarskap för ett verksamhetsområde, samtidigt som du har förmåga att genom dialog och förankring skapa delaktighet och engagemang bland chefer och medarbetare. Som samordnare vid Ledningskansliet krävs att du har en akademisk examen, företrädesvis på avancerad nivå. För verksamhetsområdet forskning och forskarutbildning är det därtill starkt meriterande med examen på forskarnivå. Erfarenhet av arbete som samordnare/utredare/kvalificerad handläggare inom högskola/universitet är även det starkt meriterande. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från annan jämförbar verksamhet kan bedömas som meriterande. ÖVRIGT Det kan bli aktuellt med provanställning. Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen. Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Högskolan i Gävle

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!