LetsGig & Mecenat
Gigg från: Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Handläggare till jordbrukarstöd

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Uddevalla

Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med? ARBETSUPPGIFTER Landsbygdsavdelningen arbetar för en levande landsbygd med en god livsmedelsproduktion och en sund livsmedelshantering. Vi arbetar med miljömålen i fokus och försöker ta tillvara och utveckla landsbygdens företag utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Detta gör vi genom att handlägga och besluta om stöd och miljöersättningar, sprida kunskap i olika utbildningsaktiviteter samt genomföra tillsyn och kontroller. Enheten för jordbrukarstöd är en del av landsbygdsavdelningen där vi handlägger och kontrollerar ansökningar om utbetalningar och åtaganden inom EU:s jordbrukspolitik, de så kallade jordbruksstöden. Stödformerna som vi hanterar är: gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga lantbrukare, ersättning för ekologisk produktion, miljöersättningar, kompensationsstöd och nötkreatursstöd. Ca 12 000 jordbrukare söker årligen om utbetalning av jordbrukarstöd. Vi behöver kompetenta handläggare som ser till att rätt stöd betalas ut i rätt tid och gör bedömningar av miljöstödsansökningar i fält. Arbetet innebär handläggning och utredning av länets ansökningar om EU:s jordbrukarstöd, där du till din hjälp har flera olika datasystem. Arbetet innebär också mycket kontakter både inom organisationen och med våra kunder. Vi har ett processorienterat arbetssätt och vi arbetar med att ständigt förbättra oss. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Handläggning och bedömning i fält av länets EU-stödsansökningar i befintliga samt nya datasystem • Utveckla det länsövergripande arbetssättet • Ha kontakt med våra kunder via telefon och i fält • Delta i olika arbetsgrupper vid aktuella projekt På enheten arbetar vi flexibelt mellan våra olika verksamhetsområden. Beroende på dina erfarenheter och kompetenser kan du komma att arbeta mer med ren handläggning eller mer med bedömningar i fält. Placeringsort: Borås, Uddevalla eller Skara Resor ingår i tjänsten. Utöver fältarbetet försöker vi att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. KVALIFIKATIONER Krav: • Högskoleexamen minst 180 högskolepoäng inom lantbruk eller naturvetenskap, exv. agronom eller naturvårdsbiolog, eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. • God kunskap och förståelse för lantbrukets förutsättningar och villkor • Erfarenhet, intresse och förmåga av att arbeta digitalt och förstår nyttan av ett digitalt arbetssätt • B-körkort Meriterande: • Erfarenhet av arbete med EU:s jordbrukarstöd • Arbetslivserfarenhet inom lantbruk • Erfarenhet av arbete med tillsyn eller annan myndighetsutövning • Erfarenhet av handläggning • Kunskap i att göra bedömningar av natur och kulturvärden i betesmarker • Rådgivning/konsultarbete mot lantbruket • Erfarenhet av att arbeta i olika datasystem och registreringsverktyg • GIS-kunskap Personliga egenskaper: • Du har god samarbetsförmåga med en vilja att arbeta i grupp och kunna ta eget ansvar samt agera självständigt inom givna ramar • Förstå vikten av ett gott bemötande och att skapa goda relationer • Du är följsam med verksamhetens förändrade behov och har lätt att ta till dig nya kunskaper • Du har förmåga att hitta rätt nivå i enlighet med verksamhetens mål och prioriteringar • Du är metodisk och strukturerad, med god förmåga att följa rutiner och regelverk • Du är tydlig och kan kommunicera ut budskap på ett lättförståeligt sätt såväl i tal som skrift • Du är stabil och trygg i dig själv. Du känner dig bekväm med att ibland kommunicera besvärliga/obekväma beslut Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten. Vi strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt och eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare. ÖVRIGT Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Villkor

  • Antal platser: 4
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!