LetsGig & Mecenat
Gigg från: Inspektionen För Vård och Omsorg

IVO söker HR-specialist

  • HR & lön

Göteborg

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna. IVO har omkring 750 medarbetare och verksamheten bedrivs vid sex avdelningar runt om i landet och fyra myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm. Vill du vara med och bidra till en säkrare vård och omsorg för patienter och brukare? På avdelningen för verksamhetsstöd finns för närvarande fyra stödområden, IT, ekonomi, HR och kommunikation. Fokus för avdelningen är att ge ett professionellt stöd och en god service i balans med myndighetens behov. Vill du vara med och bidra? Vi söker nu en HR-specialist.  Rollen som HR-specialist I din roll som HR-specialist agerar du chefsstöd och stöttar en till två av våra avdelningar inom hela spannet av HR-frågor. Tyngdpunkten ligger på dagliga operativa frågor såsom rekrytering, kompetensplanering, arbetsmiljöfrågor, rehabilitering, samverkan och löne- och avtalsfrågor. Du kommer även arbeta med mer långsiktiga strategiska frågor för att bidra till att våra medarbetare trivs och utvecklas tillsammans med oss. Just nu befinner sig myndigheten i en spännande fas där vi tillsammans arbetar med att utveckla arbetssätt, kultur, ledarskap och medarbetarskap i syfte att nå ännu lite längre i vårt uppdrag att bidra till en vård och omsorg som är av god kvalitet och som är säker. HR-enheten strävar efter att vara en professionell och strategisk partner som ger verksamheten ett träffsäkert stöd. Vi jobbar hela tiden med att utveckla våra arbetssätt och vi ser samarbetet både inom HR-enheten och inom avdelningen för verksamhetsstöd som en viktig nyckel. Du tillhör HR-enheten men arbetar nära de chefer du stöttar. Vi söker dig som har • högskoleutbildning som personalvetare eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. • erfarenhet av en liknande roll där du självständigt har drivit frågor och stöttat chefer inom hela HR-området. • både teoretisk kunskap som praktisk erfarenhet av att ge stöd till chefer/ledningsgrupp under ett pågående större förändringsarbete. • förmåga att kommunicera på ett tydligt och förtroendegivande sätt • goda kunskaper i svenska språket muntligt och skriftligt. Meriterande: • certifierad i teamutvecklingsverktyget GDQ • erfarenhet av att arbeta med kulturfrågor som en del av förändringsarbete • erfarenhet av HR-arbete på en statlig myndighet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor. För oss är det viktigt att du trivs med rollen att vara bollplank och stöd åt chefer. Vi vill att du är van att jobba med ett coachande förhållningssätt. Du är drivande, agerar professionellt och delar vår övertygelse att HR har stor betydelse för verksamhetens måluppfyllelse. Du har hög integritet och har lätt för att samarbeta med chefer och kollegor. Du har förmågan att skapa förtroendefulla relationer och är prestigelös i ditt sätt att arbeta. Du delar vår syn att det ska vara roligt och utvecklande att gå till jobbet och att vi har lyckats när våra chefer känner sig trygga i sin roll och våra medarbetare trivs och är stolta över att arbeta hos oss. Vad kan IVO erbjuda dig? Vi erbjuder en spännande kunskapsorganisation med en stimulerande arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter och vi strävar efter en sammansättning medarbetare som speglar samhällets mångfald. Anställningen är en tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning. Då vi finns på flera orter kan resor förekomma i tjänsten, men tjänsten är placerad i Göteborg.

Inspektionen För Vård och Omsorg

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-27
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!