LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds kommun

Fritidspedagog/Grundlärare till fritidshem

  • Skola & utbildning

Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss? Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten. Om oss Vikingaskolan är en F-9 skola på Linero i den sydöstra delen av Lund. Vikingaskolan strävar efter att vara en modern skola där personalen tillsammans arbetar för att alla elever ska vara välkomna och mötas av vänlighet, respekt och tolerans. En skola som visar att det är möjligt att människor från olika delar av världen möts och förenas. En skola som ger alla elever de bästa förutsättningarna att nå̊ så långt som möjligt. Från tidig skolålder skapar vi tillsammans med eleverna en miljö där eleverna trivs, känner sig trygga och som stimulerar deras intresse och engagemang för skolan och skolarbetet. Vi arbetar medvetet för att skapa nära och goda relationer mellan vuxna och elever. Vikingaskolan är en trevlig och positiv arbetsplats där vi tillsammans hjälps åt att ge eleverna de bästa förutsättningarna inför framtiden. Arbetsuppgifter Du kommer att ingå i ett arbetslag där du med dina kollegor ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Det sker både under skoldagen och under fritidshemstid. Under skoldagen ansvarar du för FRIS-pass (fritids i skolan) i halvklass i den årskurs du är placerad i för att tillsammans med dina kollegor fullfölja uppdraget och innehållet i läroplanen. På fritidshemmet verkar du för att utmana eleverna vidare och inspirera till nya upptäckter. Genom att ta tillvara på elevernas intresse och behov utformar du en meningsfull fritid och undervisning för våra elever i F-3. Vi söker dig som Vi söker dig som har en examen som fritidspedagog eller grundlärare med inriktning mot fritidshem. Vidare söker dig som har ett stort intresse för fritidshemspedagogik och lärande. Du har förmågan att se alla elevers olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och får dem att växa. Du är väl förtrogen med skolans och fritidshemmets styrdokument och utgår från dessa i planering, genomförande, utvärdering och dokumentering av verksamheten. Du ser det kollegiala lärandet som en självklar del av ditt uppdrag och arbete. Du har nya idéer, ett intresse för skapande arbete, entreprenörskap, lek och fysiska aktiviteter inom ramen för hela skoldagen. Du verkar för ett förtroendefullt, öppet och respektfullt samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi ser gärna att du har ett par års erfarenhet från arbete i skolan och därmed känner dig trygg i fritidspedagogrollen. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer, så varmt välkommen med din ansökan redan idag! För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Lunds kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!