LetsGig & Mecenat
Gigg från: Hälsohögskolan i Jönköping AB

Universitetslektor i socialt arbete

  • Skola & utbildning

Jönköping

Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ett av de ledande lärosätena i landet för akademiska studier inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi arbetar tvärvetenskapligt med inriktning mot praktisk nytta. Vi är en organisation som ger dig kompetensutveckling och möjligheter att vara med och påverka. Avdelningen för socialt arbete (ASA) har idag cirka 30 anställda och utbildningsuppdraget innefattar främst ett socionomprogram med antagning två gånger/år. Hälsohögskolan har även examensrättigheter när det gäller magister i socialt arbete. Totalt studerar cirka 300 personer inom socialt arbete på grund- och avancerad nivå. Socionomutbildningen i Jönköping startade 1999 och är den utbildning vid Jönköping University som oftast har högst söktryck och den har också etablerat sig som en av Sveriges mest eftersökta socionomutbildningar. Avdelningen befinner sig sedan några år i en utvecklingsprocess då nya studenter antas varje termin.  Till detta kommer också olika typer av uppdragsutbildningar inom området socialt arbete. Även det internationella utbytet, både på lärar- och studentsidan samt digitalisering, är en viktig och växande del av verksamheten. Vi söker därför en universitetslektor som vill vara med och bidra till programmets utveckling inom internationalisering, digitalisering och socialt arbete! Vill du vara på en arbetsplats som erbjuder ett varierat arbete och där dina erfarenheter värderas djupt? Sök då denna tjänst idag!   Vad kan vi erbjuda? Som universitetslektor hos oss får du möjligheten att, i en kreativ och stimulerande miljö i nära samarbete med kollegor, bidra till en lärmiljö som stödjer studentens ansvar för sitt lärande och som främjar aktivt kunskapssökande med ett vetenskapligt förhållningssätt som en naturlig del i lärprocesser. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattas av undervisning, handledning och examination på grund och avancerad nivå främst inom socionomprogrammet. Utöver detta kommer du ha möjligheten att arbeta med - program- och kursutveckling inom ramen för ämnet socialt arbete. - att utveckla programmets undervisning kopplat till internationalisering, digitalisering och socialt arbete. - utbildningsadministration såsom kursansvar. - undervisning i uppdragsutbildningar. Det förväntas att du deltar i skolans och avdelningens internationella arbete för att stärka och utveckla utbildnings- och forskningssamarbeten. Du kommer att bidra i forskningsmiljöer och i ansökningar om forskningsmedel. Du kan visa hur dina egna forskningsresultat kan integreras i undervisningen. För att främja gott samarbete och klimat på avdelningen ingår också ett aktivt deltagande i avdelningens olika aktiviteter.   Vad söker vi? Vi söker dig som har avlagt en doktorsexamen i socialt arbete eller ett närliggande område, relevant för tjänsten. Vi ser att du har potential att utveckla och leda utbildnings- och forskningsverksamhet. Du har dokumenterade och omfattande kunskaper inom ett eller flera av nedan områden: - funktionsnedsättning - psykiatri - handläggning - myndighetsutövning i socialt arbete. Erfarenhet av praktiskt socialt arbete är meriterande likväl erfarenhet av undervisning inom högre utbildning. Du har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt. Du har dokumenterad samarbetsförmåga, förmågan att hantera tidvis hög arbetsbelastning och är flexibel. Jönköping University och Hälsohögskolan har en tydlig internationell prägel, vilket ställer krav på obehindrad skriftlig och verbal förmåga i såväl svenska som engelska. För fullständiga behörighetskrav för en tjänst som universitetslektor vid Jönköping University, se tillämpliga delar i https://ju.se/download/18.2db53140171ba3165581244/1587985970470/Bestämmelser för anställning av lärare vid Jönköping University-Anställningsordning.pdf.   Anställning Tjänsten är en tillsvidareanställning med tjänstgöringsgrad på 100%. Start 2021-08-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen inleds normalt med sex månaders provanställning.   Ansökan Välkommen med din ansökan senast 2021-04-13 Ansökan ska omfatta följande bilagor: - CV och personligt brev - styrkt meritförteckning - vidimerade intyg och examensbevis - tre (3) referenser - publikationslista - minst tre (3) utvalda publikationer samt doktorsavhandling - pedagogisk meritportfölj. Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av sin internationalisering och entreprenörsanda. Här finns välkvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma medarbetare från hela världen. Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och andra akademiska institutioner. Vi erbjuder en jämlik och inkluderande arbetsplats och vi välkomnar sökande med olika bakgrund. Läs mer om oss på www.ju.se

Hälsohögskolan i Jönköping AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!