LetsGig & Mecenat
Gigg från: Solum Search AB

Mobilitetsutvecklare till Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

  • IT & programmering

Trollhättan

Vi söker en Mobilitetsutvecklare Vi kan fastigheter. Tillsammans har vi som är anställda på Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB över 400 års erfarenhet av fastigheter och förvaltning. För oss är det viktigt att skapa rätt förutsättningar i ändamålsenliga miljöer, som också håller över tid. Dessutom älskar vi att vara i framkant med projekt utöver det vanliga. Utöver fastighetsutveckling och förvaltning bedriver vi också parkeringsverksamhet med fokus på en hög nyttjandegrad för de som bor, verkar i och besöker Trollhättan. Vi står inför en expansiv utveckling av parkeringsbeståndet som på sikt kan innebära ett eget affärsområde innefattande utveckling av till exempel bilpooler och gemensamhetsanläggningar. Rollen Vi behöver nu förstärka vår organisation med en mobilitetsutvecklare som har känsla för omvärldsbevakning, digitalisering, hållbarhetsfrågor och affärsutveckling. Du kommer till viss del att arbeta självständigt men blir en del av tillväxtavdelningen som driver utvecklingsfrågorna i och kring våra fastigheter. Du svarar närmast till vår affärsutvecklingschef och har även ett nära samarbete med våra fastighetsförvaltare. Rollen kan komma att vara föredragande för att sprida kunskapen om mobilitetsutveckling. Precis som alla anställa blir du en viktig representant för företaget och varumärket Kraftstaden.  Du har ett nära samarbete med marknad/kommunikation för bland annat proaktiv- och varumärkesbyggande kommunikation men också i uppsökande kontakter för att finna interna och externa samarbetsmöjligheter. Du kommer att vara delaktig i nätverksfrämjande event. Du förväntas ha god kännedom om avdelningens uppdrag och skall således vid behov (sjukdom, ledighet och dyl.) kunna vara ersättare i ärenden som rör affärsutveckling och uthyrning av kommersiella lokaler. Exempel på arbetsuppgifter För oss kommer du att vara vårt viktiga ansikte utåt i frågor som rör digitalisering kopplat till tillgänglighet, infrastruktur, fastighets- och kundkvalitet. Du är vår kontakt och den som ansvarar för att de avtal som behövs för att bedriva mobilitetsverksamheten finns (ex. parkeringsövervakning, laddpunkter, leasingavtal etc.). Kraftstadens parkeringsplatser ska på sikt tjäna ett högre syfte inom mobilitet, arbetsuppgifterna kommer utvecklas successivt för att följa med i den utveckling sker på och efterfrågas av marknaden. Du planerar, genomför och medverkar vid möten med kunder, entreprenörer och andra samarbetspartners. Du säkerställer att vi har ett välutvecklat och gynnsamt samarbete med fastighetsförvaltning, projektledning och såklart att våra kunder uppfattar oss som en professionell fastighetsägare med ett gott bemötande. Du ansvarar för mobilitetsverksamheten och dess utveckling exempelvis inom utbyggnadsstrategin och beståndet av laddpunkter. Kraftstadens mobilitetsvarumärke och testbädd för mobilitetsfrämjande åtgärder, Pool Up, kommer du att ansvara för utvecklingen av och det kommer att innebära nära dialoger med flera olika samarbetspartners. Du medverkar till att bolaget och avdelningen utvecklas genom att arbeta mot uppsatta mål. Exempelvis i form av effektiviseringsarbete, utvecklandet av rutiner för återkommande arbetsuppgifter samt att identifiera nya lösningar som ökar fastigheternas värde och livslängd. Inom mjukvara och system ansvarar du för alla tekniska system som behövs för parkeringsverksamheten (exempelvis affärssystem, kameraövervakning, laddpunkter etc). Du bistår med kompetensutveckling och erfarenhetsöverföring inom bolaget men också att medverka till att utveckla befintliga system och införandet av nya system. Inom ekonomiansvaret har du ansvar för att löpande ta fram uppföljning, statistik och analyser avseende beläggningen i mobilitetsanläggningarna. Rollen kan även komma att innefatta uthyrning av parkeringsplatser. Du genomföra, granskar och följer upp avrop på ramavtal, upphandlingar och direktupphandlingar och förekommande ansvar inom såväl fakturahantering och som internkontroll. Personliga egenskaper Som person tar du gärna initiativ och du trivs i en föränderlig miljö med många frågeställningar. Vi vill att du som söker denna tjänst är social, ansvarstagande och självgående. Du har förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete. Du skapar goda relationer och arbetar kundorienterat med ambition att skapa största möjliga nytta för slutkunden. Du har en god förmåga att arbeta självständigt så väl som i samarbete med andra och du delar gärna med dig av din kompetens. För uppdraget söker vi dig som har högskoleutbildning, eller motsvarande kompetens genom yrkeserfarenhet, inom relevant område och du har minst fem års arbetslivserfarenhet. Du är omvärldsbevakad och välorienterad i utvecklingen som sker på mobilitetsområdet både gällande teknik och affärserbjudanden. Du behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift, i såväl vardags- som affärskommunikation­. Du arbetar digitalt och är en erfaren användare av Microsoft Officepaket; såsom Excel, Word, Outlook och Powerpoint. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av relevant mjukvara, statistik och analys av data, varvid det är viktigt att du har en väl utvecklad analytisk förmåga. Även erfarenhet av fastighetsförvaltning är meriterande. Vi erbjuder: - En trygg arbetsplats med korta beslutsvägar och mycket frihet under ansvar. - En stöttande atmosfär. Vi stöttar och tar lärdom av varandra, tillsammans står vi för handlingskraft med höga ambitioner. - Ett arbete som utmanar samhället och oss själva kring både nutida och framtida hållbarhetsfrågor. - Möjlighet till flexibel arbetstid. Kontorsnärvaron är en viktig del på Kraftstaden för att bygga kultur och lagkänsla, samtidigt finns det möjlighet till distansarbete som en del av vardagen.   Välkommen med din ansökan senast 2021-10-18.   Ansök I den här rekryteringen har vi valt att samarbete med Solum Search AB och rekryteringskonsult Ylva Dahl. För frågor om rekryteringsprocessen, kravprofil och kompetenser för rollen är du välkommen att kontakta Ylva Dahl via mobil 0730–263834 alt e-post ylva.dahl@solumsearch.se

Solum Search AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!