LetsGig & Mecenat
Gigg från: Länsstyrelsen i Stockholms län

Kontrollant för kontroll av jordbrukarstöden(djur&tvärvillkor),tillsvidare

  • Övrigt

Stockholm

Arbetsplatsbeskrivning På enheten för lantbruk arbetar 15-20 personer. Vi ingår tillsammans med enheten för landsbygdsutveckling, enheten för djurskydd och enheten för djurvälfärd och livsmedel i avdelningen för landsbygd. Arbetet på enheten består till största delen av handläggning och kontroll av jordbrukarstöden till lantbrukarna. Utöver det arbetar vi med handläggning av jordförvärvsärenden, behörighetskurser för växtskydd och bitillsyn. Arbetsuppgifter Enheten för lantbruk handlägger och kontrollerar EU-stöd till lantbrukarna i Stockholms län. Vi har ca 1800 lantbrukare som söker jordbrukarstöd i Stockholms län. Det största, gårdsstödet är ett arealbaserat inkomststöd som syftar till att främja lantbruket. Utöver gårdsstödet finns andra direktstöd och stöd för ekologisk produktion samt olika miljöersättningar. Stöden ska bidra till ökad konkurrenskraft, hålla landskapet öppet samt bidra till att uppfylla vissa miljömål. Vi söker nu en medarbetare som i huvudsak ska arbeta med olika typer av kontroller kopplade till lantbrukets djur, främst så kallade registerkontroller samt tvärvillkor. Du kommer att ingå i arbetsgruppen för fältkontroller. Gruppen består idag av en kontrollansvarig, sex arealkontrollanter samt några som arbetar med just kontroll av de djurbaserade stöden och kontroll av tvärvillkoren. Beroende på vårt behov och din kompetens kan även andra typer av kontroller komma ifråga. Det kan handla om foder- och livsmedelskontroll samt enklare djurskyddskontroller, dessa arbetsuppgifter är organiserade hos enheten för djurvälfärd och livsmedel. Eftersom vi går in i ett nytt landsbygdsprogram 2023 och vi ännu inte helt vet innebörden av det ännu kan arbetsuppgifterna förändras och även viss handläggning kan bli aktuell. Kvalifikationer Du ska ha: • högskoleutbildning inom relevant område (tex agronom, lantmästare kopplat till djurproduktion eller växtodling) eller annan utbildning som arbetsgivaren anser vara likvärdig • B-körkort Du ska: • ha lätt för att lära dig nya IT-system och kan arbeta obehindrat i Word och Excel • ha mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt, vilket innebär att du formulerar dig tydligt, konkret och sakligt • kunna arbeta systematiskt • vara noggrann och resultatinriktad • ha god förmåga att planera och lägga upp ditt arbete så att det blir effektivt • vara självgående, initiativtagande, flexibel och ha även god samarbetsförmåga • kunna se till helheten och kunna göra prioriteringar Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Det är meriterande om du har: • arbetat med registerkontroller och andra typer av kontroller för de djurbaserade stöden och tvärvillkoren i det nya Landsbygdsprogrammet • arbetat med annan typ av kontroll av lantbrukets djur såsom djurskyddskontroll eller foder- och livsmedelskontroll • arbetat med arealkontroll eller handläggning av jordbrukarstöden Anställning Anställningsform: tillsvidare (provanställning kan tillämpas) Omfattning: 100% Tillträde: 10 januari 2022 alt. enligt överenskommelse Länsstyrelsen verkar för en hållbar och inkluderande arbetsmiljö. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer. Ansökningsförfarande Sista ansökningsdag: 2021-11-25 Referensnummer: 112-75530-2021 I den här rekryteringen ska du bifoga CV, personligt brev och svara på urvalsfrågor. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.  Välkommen med din ansökan! Som regeringens företrädare är Länsstyrelsen i Stockholm en samlande kraft i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktig hållbar utveckling – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Vi är 500 medarbetare som strävar efter god samhällsutveckling. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektor och medborgare. Vårt gemensamma förhållningssätt till arbetet är präglat av ansvar, respekt, balans och engagemang. Den unika bredden i Länsstyrelsens verksamhet gör att vi kan erbjuda våra anställda intressanta och varierande arbetsuppgifter, med goda möjligheter till utveckling. Som anställd på Länsstyrelsen Stockholm kan du komma att bli en del av myndighetens krisledningsarbete. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/stockholm.

Länsstyrelsen i Stockholms län

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!