LetsGig & Mecenat
Gigg från: Transportstyrelsen

Arkivarie

  • Kommunikation, media & design
  • Kultur & fritid

Örebro

Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid. Om jobbet Du kommer att arbeta på avdelning Strategisk utveckling och förvaltning som har stort fokus på myndighetsgemensam verksamhetsutveckling och på övergripande förvaltningsfrågor. Avdelningens främsta uppdrag är att skapa förutsättningar för övriga kärnverksamheter att uppnå myndighetens mål genom att vara styrande och stödjande. Vi ska också driva på utvecklingen inom ett antal strategiska områden, exempelvis ledningssystem och processer, kund- och digitaliseringsfrågor, projekt- och förvaltningsstyrning och informationsförvaltning. Avdelningen är indelad i en enhet med tre sektioner och har ett 50-tal medarbetare med placering i Norrköping, Örebro och Borlänge. Som arkivarie på avdelningen kommer du tillhöra sektion Informationshantering. Då uppdrag och förutsättningar förändras över tid kommer du också att få bidra med din kompetens och din erfarenhet inom en rad olika strategiska områden som avdelningen ansvarar för. Mycket av arbetet på avdelningen sker i tvärfunktionella grupper där medarbetare från olika delar av organisationen medverkar. Hos oss är du viktig Gillar du att jobba tillsammans och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett modernt chefs- och medarbetarskap samt ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsplats som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltagna antal semesterdagar och lediga klämdagar. Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen. Du kommer att • medverka i uppstarten av Transportstyrelsen framtida e-arkiv • bidra med arkivariekompetens i utvecklingsinsatser med bland annat kravställning på IT-system och hantering av myndighetens handlingar • delta i utvecklingen av elektronisk dokument- och ärendehantering • medverka i förvaltningen av Transportstyrelsens arkivredovisningssystem • genomföra gallringsutredningar och skriva gallringsframställningar och tillämpningsbeslut • ge stöd och utbildning till Transportstyrelsens medarbetare i informationsförvaltning • delta i förvaltning och utveckling av interna styrande och stödjande dokument • ställa krav på och följa upp att kraven efterlevs på arkivlokaler • samt andra uppgifter som ingår i en arkivaries roll. Du måste • som lägst ha 60 hp (40 p enligt gamla systemet) inom arkiv- och informationsvetenskap • ha god kunskap om de lagar och förordningar som styr hanteringen av allmänna handlingar inom offentlig förvaltning. Det är meriterande om du också har • en utbildning med inriktning på elektroniska handlingar och e-förvaltning • kunskap om systemvetenskap/informatik • erfarenhet av arbete med arkiv- och dokumenthantering, helst från den statliga sektorn men även erfarenhet från andra sektorer är positivt • kunskap och erfarenhet av e-arkiv. Vi vill att du • är trygg i din kompetens om offentlighets- och sekretesslagstiftningen • har förmåga att lyssna, analysera, konkretisera och omsätta teori till praktisk informationsförvaltning • inspireras av att var med och utveckla verksamheten i riktning mot elektronisk ärende- och dokumenthantering • har ett starkt intresse att lära nytt och utvecklas i din roll som arkivarie • är samarbetsorienterad och hittar lösningar tillsammans med andra • har förmåga att prioritera och att självständigt leverera med hög kvalitet • har förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Intresserad? Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro eller Norrköping. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras. Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Patrik Reveron, 010-49 545 75, patrik.reveron@transportstyrelsen.se. Saco, Safin Hassan och ST, Siv Nederman nås via vår växel på 0771-503 503. Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss. Ansök Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2021-11103. Vi behöver din ansökan senast den 29 november 2021. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest. Välkommen att bli vår nya kollega! Kort om Transportstyrelsen Antal anställda: Ca 1 870. Verksamhetsområden: Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten. Verksamhetsorter: Vi har medarbetare på 13 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping. Kort om avdelning Strategisk utveckling och förvaltning På avdelning Strategisk utveckling och förvaltning finns en enhet som består av en stab och tre sektioner: Informationshantering, Utvärdering och analys samt Kunddriven utveckling. Vi har cirka 55 medarbetare som är placerade i Norrköping, Örebro och Borlänge. Vårt främsta uppdrag är att skapa förutsättningar för övriga avdelningar att uppnå myndighetens mål genom att vara styrande, stödjande och samordnande. Vi ska också driva på utvecklingen inom ett antal strategiska områden, exempelvis ledningssystem och processer, kund- och digitaliseringsfrågor och informationsförvaltning.

Transportstyrelsen

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-29
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!