LetsGig & Mecenat
Gigg från: Statens Institutionsstyrelse

Behandlingspedagog med samordnande arbetsuppgifter på Rinnebäck och Fyrklöv

  • Vård & assistans

Lund

Statens institutionsstyrelse, Si S, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. Si S verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar Si S en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. Därför blir ditt arbetsliv på Si S en resa i personlig utveckling och din vardag en tuff och spännande utmaning på alla professionella plan. Enheten i Lund tar emot kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa. Enheten Höör tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk och fysisk ohälsa. ARBETSUPPGIFTER Denna annons gäller avdelningarna Rinnebäck och Fyrklövern i Lund som är två låsta avdelningar som bedriver tvångsvård. Rinnebäck är en avdelning med 8 platser för kvinnor varav 3 med särskilda behov. Klienterna på avdelning Rinnebäck vårdas företrädesvis tillsammans i grupp. Avdelning Fyrklövern, som under hösten 2021 kommer att öppnas i projektform, är en förstärkt avdelning bestående av 4 platser för kvinnor med särskilda behov. Fyrklövern består av separata lägenheter. Utöver en allvarlig beroendeproblematik har klienterna som vårdas på Fyrklövern särskilt svårt för att vistas tillsammans med andra klienter. Klienterna med särskilda behov har nära till våldsamt utagerande beteendemönster i situationer då de blir stressade och ångestfyllda. Behandlingspedagogen med samordnande arbetsuppgifter har ett övergripande ansvar i att få det vardagliga arbetet på avdelningarna att flyta på. Samordnaren är behjälplig avdelningsledningen på Rinnebäck och Fyrklövern med bl.a. samordning avseende personalagenda, klientscheman och bemanning. Samordnaren kommer själv, vid behov, gå in och täcka i det operativa och klientnära arbetet på avdelningarna. Samordnaren arbetar oregelbundna tider där helgtjänstgöring ingår. Under helgerna kommer samordnaren ingå i ordinarie bemanning som behandlingspedagog. Projektet ska utvärderas i samråd med avdelningen för Forskning och Utveckling (FOU) och tanken är att Rinnebäck och Fyrklövern, när projekttiden är slut, ska fortsätta vara en del av Lundens ordinarie organisation. Detta innebär att den tidsbestämda anställningsformen ev. kan komma att förändras och/eller övergå till en tillsvidareanställning efter projektslut. KVALIFIKATIONER Minst examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller examen från universitet/högskola med motsvarande inriktning. - God förmåga att organisera, planera, samordna och upprätta anpassade scheman såväl för klienter som för behandlingspersonal. - God förmåga i att uttrycka sig i tal och skrift. - God förmåga att samverka med andra, utföra arbetsuppgifter enskilt och hålla deadlines är en förutsättning för uppdraget. - Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med klienter som har NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) ses som meriterande. - Kunskap om alternativa kognitiva stödinsatser och tydliggörande pedagogik är av stor betydelse. - Stort fokus kommer att ligga på personlig lämplighet i rekryteringsarbetet. - Erfarenhet av arbete inom tvångsvård på institution är önskvärt. Körkort är ett krav. Utifrån att vi har ett uppdrag att vårda klienter som har särskilda behov, så betonas vikten av att: - ha god förmåga att hantera högenergiska situationer, som tenderar att framkalla känslor av stress och press, på ett lågaffektivt, metodförankrat och riskavvägande vis. - vara prestigelös och i möjligaste mån sänka kraven i de situationer där risk för negativa känslor hos klienten föreligger. Dessa känslor kan t.ex. vara stress, oro och ångest. - ha god förmåga att, i svårare situationer, även upprätthålla en ödmjukhet inför målgruppens problematik, dvs erbjuda ett värdigt bemötande som vilar på en humanistisk människosyn. - ha god förmåga att, i svårare situationer, agera med en gränssättande tydlighet när så är nödvändigt. Vi begär utdrag ur polismyndighetens misstanke- och belastningsregister. ÖVRIGT Si S arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

Statens Institutionsstyrelse

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!