LetsGig & Mecenat
Gigg från: Vitae Omsorg AB

Affärsområdeschef inom socialt arbete

  • Övrigt

Karlskrona

Vitae omsorg AB och Essensa AB är en vårdkedja som består av verksamheterna Kasam familjehemsvård, Kasam öppenvård, HVB Stora Björn, HVB Lilla björn samt placeringsenheten KS. Vi söker nu en affärsområdeschef med ett övergripande ansvar för de olika verksamheterna med fokus på sälj- och kundprocessen. Du är direkt underställd VD och ansvarar för att driva igenom förändringsarbete och utveckla försäljningen. Du behöver ha arbetserfarenhet inom socialt arbete, främst inom privat sektor. Affärsområdeschefens huvudsakliga arbetsuppgifter är att analysera, följa upp resultat, bevaka lönsamheten, tillse att effektiviteten internt maximeras samt att medverka i utveckling av bolaget genom att stötta ledningen med utgångspunkt i ovan beskrivna punkter. En viktig del av arbetsuppgifterna är att förmedla resultatet av analyserna inom organisationen, till ledning och styrelse, och därigenom påverka att analyserna leder till förändring i önskad riktning. I detta ligger att vara ett bollplank till föreståndare och verksamhetschef och andra beslutsfattare gällande dessa typer av frågeställningar innebärande att rollen kräver en god analytisk förmåga. Du planerar, leder och samordnar de upprättade handlingsplanerna med stöd från andra chefer, efter riktlinjer fastställda av styrelsen eller ledningen. Du formulerar och beslutar om övergripande mål, och policys tillsammans med VD och utvecklingschef. Du fattar beslut om arbetsorganisation och större investeringar och redovisar resultat till styrelsen. Kravprofil God analytisk förmåga God akademisk förmåga i skrift och tal Grundläggande kunskaper i företagsekonomi God kunskap i ekonomiska analysprogram så som Oxceed Arbetserfarenhet från kundansvar med försäljningsaktiviteter Hög arbetsmoral Innovativ Vi tillämpar personlighetstestet MAP under rekryteringsprocessen för att fastställa att du matchar kravprofilen. Du är Ansvarstagande Handlingskraftig Analytisk Innovativ Självgående (självledarskap) Flexibel Optimistisk Lyhörd Lösningsfokuserad Arbetsplatsen kommer utgå från Kristianstad och Karlskrona. Med din ansökan vill vi ha ditt CV och ett kort personligt brev på en halv A4, där du beskriver hur din kompetens matchar vår kravprofil. Märk ansökan med "innovativ affärsområdeschef". Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Vitae Omsorg AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!