LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds kommun

Vill du jobba extra på helger inom LSS-verksamhet för barn?

  • Vård & assistans

Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss? Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 000 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Vi arbetar efter vår värdegrund där individens behov står i centrum. Våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Om oss På våra enheter inom korttidstillsyn och korttidsvistelse vänder vi oss till barn och ungdomar med autism och andra funktionsvariationer. Enheterna finns geografiskt på olika platser i Lunds kommun med olika inriktningar och åldrar. Arbetsuppgifter Vi söker dig som vill arbeta som stödassistent inom korttidstillsyn/vistelse på vårt barnkortis Peter Pan inom LSS. Tjänsten är schemalagd varannan helg och du kommer att ingå i ett team på vår enhet som riktar sig till barn under 13 år med autism och andra funktionsvariationer. I dina arbetsuppgifter ingår att: • Planera vardagen för våra brukare • Upprätta och utforma genomförandeplaner • Dokumentera • Göra regelbundna utvärderingar • Medverka till att verksamheten håller en god kvalitet Du kommer att tillsammans med dina kollegor ansvara för att stötta våra brukare i vardagen med omvårdnad, fritids- och kulturaktiviteter, så att de kan vara så självständiga som möjligt och leva det liv de önskar. Därför krävs det att du har ledarförmåga, är nyfiken och har förmågan att lyssna in våra brukare. Vi erbjuder dig ett spännande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik. Tillsammans med trevliga och engagerade kollegor gör du skillnad varje dag. Förmåner Våra medarbetare är vår styrka och främsta tillgång. Därför erbjuder vi alla som arbetar hos oss ett antal förmåner. Du kan läsa mer om dessa på www.lund.se/formaner. Vi söker dig som • Godkända betyg från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, eller påbörjad eftergymnasial utbildning med inriktning inom området. • Erfarenhet av och/eller teoretisk kunskap om personer med autism. • Kunskap kring lågaffektivt bemötande • Det är en merit om du har erfarenhet av tydliggörande pedagogik/ TEACCH. Du delar vår vision och värdegrund och är redo att arbeta utifrån våra förhållningssätt lyssna, lära och leda. Du har fokus på våra brukares önskemål och behov och strävar efter att göra vardagen meningsfull för dem. Du har god förmåga att samarbeta, eftersom du kommer att arbeta i ett arbetslag tillsammans med olika yrkesgrupper. Erfarenhet krävs. Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår begär vi utdrag ur belastningsregistret. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.

Lunds kommun

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-26
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!