LetsGig & Mecenat
Gigg från: Halmstads kommun

Avdelningschef till Kulturförvaltningen

  • Övrigt

Halmstad

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 9000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Kulturförvaltningens verksamheter spänner över ett stort fält och vi tror på att kulturen spelar en viktig roll i samhället och att våra verksamheter gör skillnad för Halmstads kommuns invånare. Med kultur bidrar vi till människors livskvalitet, gemenskap och öppenhet. Kulturförvaltningen svarar för kulturell service i hela Halmstads kommun genom bibliotek, mötesplatser för unga samt konst och kulturverksamhet. Förvaltningen jobbar med delaktighet som centralt verktyg. Här finns prisvinnande bibliotek och på våra mötesplatser utgår vi från att alla unga ska ges möjlighet till en meningsfull fritid. Vi har ett museum med nationell ryktbarhet samt en omfattande samling av offentlig konst i stadsrummet. Vi driver Halmstads nya kulturhus för möten, skapande och upplevelser och hos Dramalogen ges kulturentreprenörer möjlighet att växa. Vi ansvarar även för stöd och bidrag till kulturföreningar och studieförbund samt kommunens medborgarservice. Du som söker till tjänsten delar kommunens värdegrund – alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Biblioteken i Halmstad med tillhörande verksamhet fungerar som en viktig samhällsfunktion som främjar de demokratiska processerna i kommunen. Biblioteken skall verka för jämlikhet och inkludering genom sina tjänster, insatser, utbud och lokaler. Detta genom att vara angelägna och attraktiva platser där människor kan mötas, lära, uppleva och vara delaktiga. ARBETSUPPGIFTER Som avdelningschef för Biblioteken i Halmstad har du personal-, verksamhets-, och budgetansvar för avdelningen och dess medarbetare. Som avdelningschef ansvarar du för att samordna, driva och utveckla avdelningens verksamheter samt ta en strategisk roll i förhållande till verksamheters utveckling och behov. Du engagerar även dig i det förvaltnings- och koncernövergripande arbetet. Avdelningschefen för Biblioteken i Halmstad ingår i kulturförvaltningens ledningsgrupp. Din roll i det strategiska arbetet är att tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp ha en helhetsbild av verksamheternas utveckling och behov samt driva förvaltningen framåt. Avdelningen Biblioteken i Halmstad ansvarar för verksamheter vid folkbiblioteken. Avdelningens verksamheter ska vara tillgängliga för alla, anpassade till medborgarnas behov, vara välkomnande, relationsskapande och präglas av ett gott bemötande. Biblioteken i Halmstad möjliggör för medborgarna att aktivt delta, ta del av och utvecklas i en upplevelsebaserad verksamhet som grundar sig i livslångt lärande och demokratifrågor. Biblioteken i Halmstad verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att göra kunskap och bildning tillgänglig för alla på ett demokratiskt och jämlikt sätt samt möjliggör för fri och lika tillgång till information, stöd och fri åsiktsbildning. Biblioteken i Halmstad möjliggör för och inspirerar till upplysning, bildning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Avdelningens verksamheter ska finnas tillgängliga för alla och är behovsstyrda. Utbudet av medier, tjänster och aktiviteter ska präglas av kvalitet, allsidighet, aktualitet och attrahera samt inspirera medborgarna såväl lokalt, nationellt och internationellt. KVALIFIKATIONER Som person är du målmedveten och kan identifiera ett problems olika beståndsdelar samtidigt som du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du gillar att påverka, är initiativtagande och serviceinriktad. Du är ansvarsfull, kvalitetsmedveten och kan självständigt strukturera ditt arbete utifrån din roll och ditt ansvarsområde. Vidare är du förändringsbenägen med stor förmåga att se helheten. Du är en person som gillar att befinna dig i komplexa sammanhang och jobba med parallella uppgifter. Du behöver vara en erfaren chef som är säker och trygg i din chefsroll och som genom ditt sätt att leda och kommunicera skapar god sammanhållning och tillsammanskänsla. Du är skicklig och van att formulera dig i tal och skrift. Då du kommer att ha många kontakter internt och externt behöver du ha god samarbetsförmåga, vara lyhörd och ha förmågan att skapa förtroende. Du är skicklig på att förankra och har förmåga att på egen hand och genom dina fyra enhetschefer få avdelningens medarbetare att känna sig sedda och bidra med kompetens och engagemang. Du inspirerar dina medarbetare genom att skapa förutsättningar för dem att lyckas med sina uppgifter. Du delar Halmstads kommuns värdegrund och tillitsbaserade syn på att styra verksamheter. Alla som möter våra verksamheter ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Styrningen baseras på tillit. Det innebär att strukturer och arbetssätt ska kännetecknas av tillit till att varje organisatorisk nivå och medarbetare skapar bästa möjliga resultat och lösningar utifrån sitt ansvar. Du leder därför din verksamhet genom och tillsammans med dina medarbetare och har ett professionellt och respektfullt bemötande, engagemang och vilja att göra saker bättre. Är det dig vi söker? Varmt välkommen med din ansökan! ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande använder vi e-rekrytering i Visma Recruit. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!

Halmstads kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!