LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Utvecklingsorienterade förskollärare till Sköndals kommunala förskolor

  • Skola & utbildning

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Farsta stadsdelsområde växer och utvecklas, det byggs nya bostäder och förskolor. Området består av tio stadsdelar av skiftande karaktär med villaområden, tunnelbaneförorter och centrala Farsta med sin höghusbebyggelse. Det är nära till kommunikationer och till naturen samt Farsta centrum med butiker och restauranger. I Farsta bor cirka 58 000 invånare och inom Farsta stadsdelsförvaltning arbetar cirka 1 300 medarbetare. Arbetsplatsbeskrivning Sköndals kommunala förskolor är en välmående och väl fungerande organisation med hög kvalitet avseende uppfyllelse av nationella mål och andra mål som är med dessa förenliga samt en strävan efter förnyelse och förbättringar. Vi söker kontinuerligt efter nya medarbetare och har för tillfället några vakanser som vi avser att tillsätta i början av augusti. Enheten består av 7 förskolor varav två är relativt nyöppnade. Organisationen har minst en legitimerad förskollärare per avdelning och överlag många skickliga och erfarna medarbetare i olika yrkeskategorier. Den samlade kompetensen utgör enhetens styrka och framgångsfaktor.  Du kommer att i din roll som förskollärare verka i ett sammanhang där vi erbjuder en lärande organisation med stora möjligheter till kollegialt lärande. I organisationen har du tillgång till handledning och pedagogisk stöd av förskolans ledning som består av rektor och 2 biträdande rektorer samt administratör. Vid behov finns också möjlighet till handledning för barn i behov av särskilt stöd från stadsdelsförvaltningens stödenhet.  Vi arbetar med resultat från medarbetarenkät, föräldraundersökning och kvalitetsindikator. Vårt huvudsakliga fokus är att öka upplevelsen hos våra medarbetare av att ha en god arbetssituation. Vi har gjort en handlingsplan som syftar till att göra arbetet begripligt, hanterbart, meningsfullt och roligt! Arbetsbeskrivning Vi söker nya medarbetare som vill vara med i vårt fortsatta utvecklingsarbete av en modern förskola. Vi vill att du motiveras av att se varje enskilt barns utveckling och lärande för att kunna bli sitt bästa jag utifrån dess förutsättningar. För att det ska vara möjligt utgår vi ifrån att du har en förmåga att se möjligheter istället för hinder. Det är förskolläraren som leder undervisningen på förskolan i enlighet med förskolans styrdokument samt ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet. Tillsammans med arbetslaget förväntas du att verka för en utbildning med hög kvalitet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Som förskollärare i vår organisation ska du leda och organisera barn och kollegor i mindre och varierande grupper en stor del av dagen för att möjliggöra för planerad och strukturerad undervisning. Ibland är det också nödvändigt att organisera i lite större grupper med ett anpassat val av aktiviteter för att skapa tid och utrymme för pedagogisk utvecklingstid, reflektion och nätverk. God förmåga att leda är ett krav för att klara det komplexa uppdraget som förskollärare. Ett gott ledarskap är att påverka kollegors tankar, värderingar och förhållningssätt i syfte att främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Eftersom en förskola också är en arbetsplats är det viktigt att alla medarbetare bidrar till en god arbetsmiljö. Med utgångspunkt av det är vi noga med att rekrytera medarbetare med hög social förmåga och som är skickliga också i avseende att skapa goda relationer.   Kvalifikationer Vi söker dig som är skicklig och erfaren inom alla delar av yrket samt har en förskollärarlegitimation. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna. Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Ditt barnfokus är tydligt, och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Du har även kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation. Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. Du är också ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är respektfull i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Vidare har du god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift. Du tycker om att leda och motivera andra, och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!