LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Klasslärare på lågstadiet

  • Skola & utbildning

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Skarpnäcks skola är en skola där pedagogerna trivs tillsammans! Skolan ligger i Kärrtorp i södra Stockholm och är en F-9-skola som har ca 970 elever, därav ca 100 elever i förskoleklass och 43 elever i grundsärskolan, och ca 165 medarbetare. Skarpnäcks skolas vision är: Hjärna - Hjärta - Hälsa med målet att ge alla elever verktyg för ett livslångt lärande, en trygg skolmiljö och förutsättningar för fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Skolan arbetar aktivt med inkludering både i grundskolan och mellan grundskola och grundsärskola. Som anställd på Skarpnäcks skola erbjuds du en friskvårdspeng och en friskvårdstimme i veckan på arbetstid. Du har även möjlighet att som anställd i Stockholms stad köpa ett simhallskort till ett mycket förmånligt pris, vilket ger dig tillgång till Stockholms stads sim- och träningshallar. Arbetsbeskrivning Vill du bli en del av vårt professionella och härliga gäng? Skarpnäcks skolas lågstadium växer så det knakar och vi söker nu två lärare med inriktning mot årskurs 1-3. Vi söker dig som är en engagerad, trygg, strukturerad tydlig ledare. Vi vill att du visar på god förmåga att kunna differentiera din undervisning, ser elevernas styrkor och arbetar utefter det. Du planerar, genomför, utvärderar och analyserar din undervisning utifrån ett pedagogiskt professionellt språk. Undervisningen kommer delvis att ske i halvklass där du samarbetar med en lärare mot fritidshem som också är knuten till klassen. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Fritidshem och skola samverkar i gemensamma teman utifrån ett årshjul. Hos oss är det viktigt att man ser det kollegiala lärandet som en självklar del av sitt uppdrag och arbete. Alla medarbetare på skolan är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. Vidare deltar du i arbetslagsmöten samt kollegialt lärande eller ämneskonferensers. Två gånger per läsår har vi resultatdialoger vilket innebär att alla undervisande lärare samt biträdande rektor sitter ner tillsammans och pratar kring lärarnas analys av sin undervisning samt hur den analysen utvecklar undervisnigen. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!