LetsGig & Mecenat
Gigg från: Libäck & Co AB

Platschef- MOBY

  • Övrigt

Stockholm

Vi söker dig som är ledare med erfarenhet inom byggbranschen och letar efter en ny utmaning där du får vara med och driva innovation och utveckling. På MOBY bygger vi med smartare lösningar som snabbare ger människor möjligheten till ett eget hem. Styrkan i vår koncern gör det möjligt för oss att industrialisera den annars så traditionella byggbranschen. Genom vår grupp har vi allt i ett flöde vilket gör att vi hittar vägar som ingen annan kan. Vi tar husmodulbyggande till en helt ny nivå. Och tillsammans skapar vi snabbare hållbara hem för de många människorna. Arbetsuppgifter Vi bygger flerbostadshus runt om i Sverige och våra platschefer arbetar 4-dagars veckor på plats. Projektens storlekar varierar i omfattning med en platschef och en eller flera arbetsledare. Som platschef montage ansvarar du för att det specifika bygget färdigställs enligt kvalitetsmål, tidsramar, och ekonomisk planering. Du leder, fördelar, organiserar, och skapar samsyn för medarbetare och underentreprenörer att så effektivt som möjligt utföra arbetet med störst fokus på säkerhet. Vid besiktning är du Mobys representant som ser till att eventuella besiktningsanmärkningar åtgärdas. Dina arbetsuppgifter är framförallt, men inte begränsade till: - Tillsammans med montagechef och vd ta fram tid-, resurs-, och bemanningsplan för varje projekt du ansvarar - Medverka i projekteringsarbetet för att underlätta i montagearbetets senare skede - Planera, leda, fördela, och organisera det dagliga arbetet på bygget - Avropa varor och tjänster utifrån upprättade avtal - Koordinera underentreprenörer - Samordna att allt material och husmoduler finns på plats - Föra anteckningar/montagedagbok på vad som fungerar bra och dåligt och sammanställa för framtida förbättringar i planeringsarbete - Ansvara för montageschema och beställning och etablering av hjälpmedel (t ex ställning, liftar osv.) - Löpande kommunicera nödvändig information till medarbetare och underentreprenörer för att upprätthålla effektivitet i montaget - Ansvara mot beställaren - Delta i nödvändiga möten, och leda möten som kräver det - Upprätta och säkerställa att en arbetsmiljöplan för byggplatsen finns och följs - Upprätthålla ordning och reda på arbetsplats och bygget - Ansvara för att all tidrapportering sker effektivt och enligt plan samt stäms av varje vecka och att nödvändiga resurser tas in efter behov - Bevaka att ändrings- och tilläggsarbeten beställs och handhas enligt bolagets policy - Säkerställer att montagearbetet leder till en godkänd slutbesiktning vid överenskommen tidpunkt för överlämnande - Ansvara för slutbesiktning - Säkerställa att montagechef och vd får korrekta uppgifter för projektets totala kostnader - Attestera fakturor för montage som finns med i och överensstämmer med projektets kostnadsbudget - Driva utvecklingen av arbetssätt och processer för effektivisering av montage - Delta i uppföljningsmöten efter avslutat projekt och agera montageexpert för råd och tips om förbättringar inför kommande projekt Tjänsten utgår från Stockholm. Erfarenhet För att börja som platschef montage krävs det att du har flera års erfarenhet som arbetsledare eller platschef från byggbranschen och BAS U utbildning. Du tycker om att arbeta med och leda andra människor. Du är inspirerande och professionell i ditt arbetssätt och får andra att prestera och engagera sig. Att förstå affären är en självklarhet för dig. Ansvar, resultattänk, och en positiv inställning faller dig naturligt och du ser lösningar där andra ser problem. Är Moby rätt för dig? Med mottot ”ständig förbättring” ifrågasätter vi allt vi gör och undrar: Går det att göra bättre? Vi kopplar allt till värde och är stolta över att vara lösningsorienterade. Och tillsammans löser vi ett samhällsproblem: bristen på hem. Våra värderingar-ansvar, resultat, respekt, och positivitet-skapar möjlighet för både människor och arbetssätt att utvecklas. De vägleder oss i sättet vi agerar, arbetar, och driver vår verksamhet och är en avgörande faktor i vår framgång. Läs mer om vad våra värderingar innebär (http://mobyab.se/omoss/). Ansökan Skicka in ditt CV och en kortfattad introduktion om dig och varför du skulle passa hos MOBY. Urval sker löpande. Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sofie Gustavsson på 070 291 78 83.

Libäck & Co AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-03-26
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!