LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds kommun

Undervisande speciallärare till Tunaskolans grundsärskola

  • Skola & utbildning

Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss? Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten. Om oss Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att utvecklas och vara med och påverka? Vill du vara med om att utveckla morgondagens grundsärskola? Då är det här en tjänst för dig! Här är alla hjältar! - var det en av våra elever som sa. Visst beskriver det Tunaskolan väl. Över 750 elever i årskurserna F–9 och grundsärskolan inkluderad går på Tunaskolan. Vi är stolta över den mångfald vi representerar, och ser olikheter som en tillgång. Tunaskolan är samlokaliserad med Östervångskolan. Hos oss går grundskoleelever, elever i förberedelseklass och elever i grundsärskolan. På skolan arbetar många vuxna (pedagoger och övrig personal) med att ge kvalificerad utbildning, stötta och inspirera skolans alla elever inför framtida studier. Tunaskolans professionella och stolta lärarkår och personalgrupp gör sitt yttersta för eleverna. Vår vision är att eleverna ska lära att lära nu och i framtiden. För oss innebär det att vi alltid ska veta vad vi gör och varför för att öka elevernas förmågor och kompetenser. Samspel och samarbete är fokusområden på vår skola för att skapa trygghet och likvärdighet både vad det gäller arbetsmiljö och bedömningsarbete. Lärandet och arbetet med att göra eleverna självständiga i vardagen är centrala delar på Tunaskolans grundsärskola. Omsorg kan också vara en viktig del i arbetet med våra elever.  Arbetsuppgifter Vi söker en engagerad och kompetent speciallärare som vill vara med och utveckla vår grundsärskola. Vi utgår från att alla elever kan lyckas i sitt lärande och har möjlighet att nå sin fulla potential. Som speciallärare i grundsärskolan kommer du arbeta aktivt med elever i behov av särskilt stöd och deras kunskaper och färdigheter. Du undervisar och arbetar med pedagogiska kartläggningar av situationen kring dessa elever och ges stor möjlighet att utveckla och leda det pedagogiska arbetet. Du kommer att ingå ett arbetslag med flera lärare och elevstödjare.  Du arbetar för att eleverna skall känna sig så delaktiga och självständiga som möjligt i alla sammanhang. Du har förmåga att anpassa den digitala lärmiljön utifrån elevens behov på både individ- och gruppnivå. Tillsammans hittar vi olika vägar för att leda arbetet framåt. Utöver undervisning ingår ansvar för utvecklingsplaner, bedömningar, eventuella åtgärdsprogram, arbete med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd samt handledning av elevstödjare. På vår skola är det viktigt att elevernas förutsättningar och behov får styra lärmiljön och dess innehåll. Eleverna ges även möjlighet till inflytande och delaktighet.  Du kommer att ha kontakt med andra institutioner och är involverad i överlämning och uppföljning vid övergång till och från andra skolenheter. Kontinuerlig kontakt och samverkan med vårdnadshavare är också en viktig del i arbetet. Vi söker dig som Vi söker dig som är behörig att undervisa i grundsärskolan inriktning ämnen. Du är gärna utbildad speciallärare med specialisering mot grundsärskolan. Lärarexamen för grundskolan och/eller förskollärarexamen samt kompetens och erfarenhet av att arbeta med barn och unga med kognitiv funktionsnedsättning är ett krav. Du har även erfarenheter och kunskaper inom området läs- och skrivinlärning i de tidiga skolåren samt AKK. Kompetens inom området NPF ser vi som en viktig merit. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument samt arbetar aktivt med ledning och stimulans så väl som extra anpassningar och särskilt stöd. Som person är du engagerad och förtroendeingivande, med ett stort intresse för skolutveckling.  Du är väl förtrogen med olika digitala hjälpmedel, verktyg och lärplattformar. Du har ett öppet och kreativt förhållningssätt och anpassar ditt arbete efter elevernas behov. Uppdraget genomsyras av ett nära arbete tillsammans med kollegor i elevhälsoteamet, pedagoger och vårdnadshavare, det är därför viktigt att du har mycket lätt för att samarbeta. Likaså krävs en väl utvecklad kommunikationsförmåga, dels för att skapa fungerande relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare men också för att kunna handleda skolans elevstödjare. Du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt och du har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation.  Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Lunds kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!