LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs Universitet

Biträdande universitetslektor

  • Skola & utbildning

Göteborg

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Institutionen för geovetenskaper har ca 70 medarbetare. Vi har kandidat- och mastersprogram i geografi och geovetenskap samt forskarutbildning med inriktning mot naturgeografi, geografi och geologi. Våra tre prioriterade forskningsområden är ”Klimat och klimatförändring”, ”Jordytans processer” och “Geosfären”. Anställningen som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning som syftar till att medarbetaren ska ges möjlighet att utveckla sin pedagogiska och vetenskapliga skicklighet. En biträdande universitetslektor kan vid anställningens slut ansöka om befordran till universitetslektor.   För annonsen i sin helhet: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar Ämnesbeskrivning  Anställningen samfinansieras av det strategiska forskningsområdet BECC (Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate; www.becc.lu.se/), vilket är ett samarbete mellan Lunds universitet och Göteborgs universitet.  I arbetsuppgifterna ingår att bedriva forskning vid Skogaryd Research Catchment (www.gu.se/en/earth-sciences/skogaryd-research-catchment-0), som ingår i den nationella infrastrukturen SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Sciences; www.fieldsites.se/en-GB) och ICOS-Sweden (www.icos-sweden.se/). Skogaryd Research Catchment har flera eddy covariance system för mätningar av utsläpp av växthusgaser. Arbetsuppgifter  Arbetsuppgifterna är inriktade mot forskning (minst 50%) inom ämnesområdet, med hjälp av eddy covariance (EC) tekniken för mätning av växthusgasutsläpp från terrestra ekosystem. Du förväntas använda de pågående mätningarna inom Skogaryd Research Catchment. Vidare förväntas du aktivt bidra till målen för infrastrukturen; att genomföra och utveckla kvantifiering av växthusgasbalanser i landskapsskala inklusive land-atmosfär, land-vatten och vatten-atmosfär utbyte, samt att belysa de bakomliggande biogeokemiska processerna. Undervisningen (20%) omfattar kurser på grund- och avancerad nivå i geovetenskap, geografi och miljövetenskap. Du ska kunna undervisa på engelska och förväntas kunna undervisa på svenska inom två år efter anställningens tillträde. Viss tid för kompetensutveckling kommer att beviljas (minst 10%). Du ska också stödja kvalitetssäkring/kvalitetskontroll (QA/QC) av EC-data vid Skogaryd Research Catchment (20%) och bör använda dessa för egen forskning. Vissa administrativa uppgifter ingår i arbetsuppgifterna samt samarbeten och samverkan.  Behörighet  Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4§ högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning. Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i relevevant ämnesområde. Kandidaten ska vara vetenskapligt meriterad inom ämnesområdet, ha god undervisningsförmåga och ha bevisad förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen eller erhållit motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan till anställningen har gått ut.  Bedömningsgrunder  Vetenskaplig skicklighet tillmäts störst vikt vid bedömning av sökandes kompetens.  Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt vid dokumenterad erfarenhet av Eddy covariance tekniker för växthusgasmätningar, främst genom publicering i fackgranskade tidskrifter eller doktorsavhandling. Erfarenhet av stor datahantering är meriterande. Kandidaten bör också visa en allmän förståelse för biogeovetenskaper i det boreala och tempererade landskapet. Dokumenterad förmåga att erhålla externa medel från finansieringsorgan i konkurrens är en stark merit. Erfarenhet av att koordinera forskningsprojekt eller av administration av forskningsinfrastruktur är meriterande. Vid bedömning av den pedagogisk skickligheten läggs vikt vid visad förmåga att planera, utföra och leda undervisning. Framgångsrik handledning av doktorander och examensarbeten är meriterande. Anställning  Tidsbegränsad anställning, 6 år med möjlighet till befordran till tillsvidareanställning som universitetslektor, på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Bedömningsgrunder för befordran finns här:   https://medarbetarportalen.gu.se/digital Assets/1684/1684635_bedomningsgrunder_befordran_till_lektor_april2018.pdf Kontaktuppgifter för anställningen  Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta prefekt Roland Barthel: roland.barthel@gu.se  Ansökan  Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Till ansökan bifogas: • Personligt brev • CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp). • Redogörelse för vetenskapliga meriter och motivering till urvalet av högst tio vetenskapliga publikationer som du åberopar i ansökan. • Fullständiga elektroniska exemplar av publikationerna som du åberopar i ansökan. • Forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter med relevans för anställningen (maximalt tre sidor). • Redogörelse för pedagogiska meriter, med upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet. Redogörelsen ska också omfatta pedagogisk reflektion och undervisningsfilosofi. • Intyg och övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska. Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-05-16 Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Göteborgs Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!