LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Familjebehandlare som arbetar intensivt i hemmiljö

  • Vård & assistans

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Vi är öppna, vi är nytänkande och vi visar och skapar tillit. Det är vår gemensamma värdegrund i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning som inspirerar både vardag och utvecklingsarbete hos oss. Rinkeby-Kista har en ung befolkning med bakgrund i många olika kulturer. Här finns utmaningar och möjligheter som kräver att vi ständigt utvecklar socialtjänstens arbete. Våra medarbetare och chefer har en stark drivkraft att hitta nya vägar och metoder i arbetet. Arbetsplatsbeskrivning Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har startat ett fyraårigt projekt- Intensifierad utredning i hemmiljö tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Projektet har anpassats efter respektive förvaltnings organisation som inte ser identiska ut men har samma mål och uppdrag. Projektmedlemmarna har nära samarbete och utbyte med varandra. Din placering blir på familjestödsenheten i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Familjestödsenheten är en öppenvårdsenhet bestående av fem olika behandlingsteam som erbjuder psykosocialt behandlingsarbete inriktat på barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år samt deras familjer och nätverk. Vi är drygt 30 personer med olika bakgrund, kompetenser, kunskaper och ålder. Varje dag går vi till jobbet för att barn och familjer i Rinkeby-Kista ska få stöd och hjälp, idag, imorgon och i framtiden! Arbetsbeskrivning Som familjebehandlare i projektet kommer du utreda barns behov av skydd och stöd i barnets hemmiljö med behandlande inslag. I Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning kommer projektet bestå av två socialsekreterare och två familjebehandlare med stöd av befintlig biträdande enhetschef. Målgruppen är barn och föräldrar som tidigare varit föremål för utredning och insats där uppdraget inte nådde önskad effekt. Utredningen är tänkt att pågå som längst 8 veckor där socialsekreterare och familjebehandlare genomför utredningen tillsammans utifrån sina olika yrkesroller och kompetenser. Din roll som familjebehandlare i utredningen är att fokusera på föräldrarnas förändringsbenägenhet och mottaglighet att ta till sig råd, stöd och hjälp. I hemutredningarna ingår bl.a. observationer av barnets behov, samspelet i familjen, samtal med barn, föräldrar, familjer och möten både enskilda och nätverksmöten. Du samverkar även med andra aktörer som är viktiga för barnet. Du deltar i framförandet av besluten. Då projektet sker tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning kommer erfarenhetsutbyte ske mellan förvaltningarna där du blir en viktig representant. Du behöver vara intresserad av att hitta bra och flexibla lösningar och möjligheter att få till bra arbetssätt tillsammans med berörda parter.   Kvalifikationer Vi söker dig som har socionomexamen. Du har även: - vidareutbildning i psykoterapi (steg 1) - erfarenhet av att ha arbetat inom socialtjänsten och har arbetat mot uppdrag, mål och uppföljning. - erfarenhet av behandlingsarbete med fokus på barn i åldern 0-12 år och deras föräldrar samt övrigt nätverk. Meriterande kompetens och utbildning är bl.a. systemiska, kognitiva och lösningsinriktade behandlingsmetoder och Signs of safety. Kontinuerlig dokumentation av ditt arbete ser du som en självklar del i arbetet. Vi arbetar i en politiskt styrd organisation och det är viktigt att du förstår vad det innebär och hur det påverkar din vardagliga arbetssituation. Vi vill tillsammans med dig utveckla framtidens socialtjänst men vi vet också vikten av att tycka om att förvalta. Förmåga att samarbeta, vara flexibel, självgående och trygg i uppdraget som behandlare i utredningssammanhang är egenskaper som vi kommer lägga stor vikt vid. För oss är det viktigt att du är ansvarsfull, bemöter andra med respekt och är lojal med uppdraget. Är du en person andra känner tillit till samtidigt som du är öppen och nytänkande tycker vi att du ska söka till oss! Övrigt Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.  Då utredningen sker i barnets hemmiljö behöver du vara flexibel med arbetstider. Det kan förekomma tidig morgon och tidig kväll men inte helg. Anställningsformen kommer vara projektanställning i 3,5-4 år. Urval och intervjuer kan ske löpande. Provanställning kan eventuellt tillämpas. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning tar gärna tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-05
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!