LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION BLEKINGE

Hälso- och sjukvårdschef med Områdesansvar Nära Vård

  • Övrigt

Karlskrona

I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalitet är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt. Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet. Vi har nu börjat det stora arbetet med att forma framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen består av fyra områden, Nära vård, Specialiserad vård, Medicinsk service samt Förvaltningsstaben. Tjänsten som hälso-och sjukvårdschef med områdesansvar Nära Vård innefattar övergripande ansvar för offentlig primärvård, psykiatri, habilitering, akutvård, barn- och ungdomsmedicin, geriatrik -och palliativmedicin samt rehabilitering. Under de kommande åren kommer vi att utveckla arbetssätt, teknik och bygga nya lokaler för att kunna möta framtidens behov av vård och omsorg och underlätta patientens resa i vården. Primärvård och psykiatri bedrivs i länets samtliga fem kommuner, och det finns två sjukhus i Blekinge, i Karlshamn och Karlskrona. ARBETSUPPGIFTER Som hälso- och sjukvårdschef med områdesansvar är du chef över verksamhetschefer och har det övergripande ansvaret för utveckling och omställning inom området Nära vård. Du är direktrapporterande till hälso- och sjukvårdsdirektören och ingår i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Totalt arbetar cirka 1600 medarbetare inom området och områdeschefen har ett antal verksamhetschefer inom respektive verksamhet som i sin tur leder avdelningschefer. Ditt uppdrag är att leda, planerar, utveckla och samordna arbetet så att de gemensamma resurserna utnyttjas effektivt och till nytta för befolkningen i Blekinge. Du har personalansvar, verksamhets- och ekonomiansvar för området Nära vård. Du utgår från ett helhetsperspektiv för hälso-och sjukvården i Region Blekinge, och kan ersätta övriga chefer i hälso- och sjukvårdsdirektörens stab i vissa uppgifter, vid behov även hälso- och sjukvårdsdirektören. I uppdraget ingår att tillsammans med sjukvårdsledning tydliggöra mål och driva utvecklingen av arbetssätt, i enlighet med verksamhetens uppdrag och övergripande mål. Du ingår i ledningsstrukturen för Vårdkommittén som med kommunala organisationer utvecklar processorienterat arbetssätt och kunskapsstyrning, och har processägaransvar för grupper av processer som berör området Nära vård. Vi erbjuder dig att vara med och skapa framtidens hälso- och sjukvård för medborgarna i Region Blekinge. Det innebär stora möjligheter att påverka ditt arbete och utveckla verksamheten. Du behöver vara inriktad på att utveckla och skapa snarare än att förvalta och att se möjligheter är en förutsättning för att du ska trivas i rollen. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har för området lämplig högskoleexamen, utbildning inom ledarskap samt erfarenhet av, och goda kunskaper om, hälso- och sjukvårdens verksamhet. Du har dokumenterat goda ledaregenskaper med flerårig erfarenhet av att leda genom andra chefer/ ledare. Vidare har du erfarenhet av: *verksamhetsutveckling *ledning av förändringsarbete *processorienterat arbete eller erfarenhet av ledningsarbete i en politiskt styrd organisation. Ditt ledarskap präglas av mod, uthållighet, engagemang och tillit. Du har lätt för att samarbeta och inser värdet av att skapa och bevara goda relationer. Stort ansvarstagande och förmåga att hantera komplexa frågeställningar i högt tempo utifrån ett helhetsperspektiv driver och motiverar dig. Vi förutsätter att du har mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, på svenska såväl som på engelska samt har goda datorkunskaper. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Personlighetstest kan komma att genomföras som en del av rekryteringsprocessen. Region Blekinge tillämpar tidsbegränsat chefsförordnande. Det innebär att du har en grundanställning i Region Blekinge som är tillsvidare och ett tidsbegränsat förordnande som hälso- och sjukvårdschef med områdesansvar. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas. Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal ÖVRIGT Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

REGION BLEKINGE

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!