LetsGig & Mecenat
Gigg från: Karlstads Universitet

Universitetsadjunkter i svenska som andraspråk (50-100% tidsbegr. anst.)

  • Skola & utbildning

Karlstad

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Inom ämnet Svenska som andraspråk vid Karlstads universitet bedrivs utbildning som omfattar fristående kurser, lärarutbildning och uppdragsutbildningar. Ämnets kurser riktar sig främst till studerande som intresserar sig för andraspråksundervisning i såväl förskola, grund- och gymnasieskola som vuxenundervisning. I didaktiska frågor samarbetar ämnet med Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) vid Karlstads universitet, som har till syfte att initiera och utveckla praxisnära forskning och utvecklingsarbete. Arbetsuppgifter Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning och examination på kurser och uppdragsutbildningar för verksamma lärare och lärarstudenter. Vidare ingår viss kursadministration, medverkan i ämnets kursutvecklingsarbete, samt samverkan med det omgivande samhället inom framför allt skolsektorn. Du förväntas undervisa företrädesvis på distans, men även på campus. Du förutsätts delta i den dagliga verksamheten vid ämnet. Viss undervisning kan komma att ske på engelska. I anställningen ingår tid för kompetensutveckling med 10% av anställningens omfattning.  Behörighetskrav Utöver lärarexamen krävs 90 hp i svenska som andraspråk. Därtill krävs erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk inom skolväsendet. Bedömningsgrunder Av särskild vikt är erfarenhet från skolväsendet med särskilda kunskaper om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i flerspråkiga miljöer. Meriterande är erfarenhet av undervisning på universitet och/eller kompetensutveckling av lärare. Meriterande är även erfarenhet av egen forskning. Vi fäster också stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter, ansvarstagande samt förmåga att ta egna initiativ. Villkor Vi önskar tillsätta 1-2 anställningar. Anställningarna är tidsbegränsade längst till och med 30 juni 2022 med tillträde 2021-07-01 eller enligt överenskommelse. Omfattningen kan avse 50-100%. Anställningen kan komma att förlängas under förutsättning av erforderliga beslut. Ansökan ska vara komplett vid ansökningstidens utgång. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Sista ansökningsdag är 2021-06-13.  Ansökan ska innehålla: - personligt brev - CV - beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter - intyg från tidigare verksamhetsmiljöer - redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen - kopior på examensbevis och tidigare anställningsintyg - minst två referenspersoner - väl dokumenterade meriter; det är den sökandes ansvar att dokumentera sin kompetens på ett sätt som medger en saklig kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ansökan görs i universitetets webbaserade verktyg Varbi. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, skall skickas till följande adress: Karlstads universitet Registrator 651 88 KARLSTAD Ange dnr. REK2021/119 Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Välkommen med din ansökan!  HR Excellence in Research Karlstads universitet tog i september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r

Karlstads Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!