LetsGig & Mecenat
Gigg från: Umeå Universitet

Postdoktor med fokus på mitokondriell DNA defekter

  • Övrigt

Umeå

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen. Projektbeskrivning Institutionen för medicinsk kemi och biofysik söker en postdoktor i 2 år för att studera svar på mitokondriell DNA instabilitet i jäst. Forskningen kommer att genomföras vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik som erbjuder en stimulerande och internationell forskningsmiljö. Mitokondrier är organeller som producerar en stor del av cellens energi i form av ATP. Mitokondrien är en unik organell eftersom den innehåller flera kopior av ett dubbelsträngat cirkulärt DNA-genom, mt DNA, som kodar för viktiga komponenter i det energiproducerande maskineriet. De mt DNA-kodade subenheterna är viktiga för effektiv energiproduktion, så det är avgörande att mt DNA bibehålls intakt och i rätt antal kopior. Med tanke på att mutationer och förändringar i mt DNA nivåerna är inblandade i ett antal mänskliga sjukdomar inklusive vissa cancerformer, är det avgörande att förstå den typiska responsen till mt DNA-defekter eller dess förlust. Syftet med detta projekt är att karakterisera de molekylära mekanismerna som varnar cellen om mt DNA-instabilitet i modellorganismen Saccharomyces cerevisiae. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består bland annat av att: • Designa och genomföra genetiska och cell-biologiska experiment för att studera mitokondrie-funktion och cell proliferation. • Skriva vetenskapliga artiklar, samt på annat sätt presentera nådda resultat. • Praktisk handledning av studenter kan ingå. Kvalifikationer Kandidaten ska ha en doktorsexamen eller motsvarande inom cell- eller molekylärbiologi, biokemi, genetik eller en relaterad disciplin. Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Vi söker högmotiverade sökande med erfarenhet av jästgenetiska experiment i Saccharomyces cerevisiae och/eller analys av cellcykelprogression i denna organism. Tidigare erfarenhet inom mitokondriell DNA-analys, retrograde signallering och/eller expertis i analyser av mitokondriell funktion är meriterande. En bra förmåga att ta initiativ och att fungera både självständigt såväl som i en internationell grupp krävs, liksom utmärkt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska. Ansökan Ansökan ska skrivas på engelska och skall innehålla: • ett brev som beskriver din vetenskapliga bakgrund (max en A4-sida), • ett CV med fullständig publikationslista, • kopior av relevant examensbevis, • namn och kontaktuppgifter till tre referenspersoner. Ansökan ska vara inkommen via vårt e-rekryteringssystem Varbi senast 2021-04-12. Vi välkomnar din ansökan! Villkor Anställningen är på heltid samt tidsbegränsad på 24 månader. Tillträde 2021-09-01 eller efter överenskommelse. Information För ytterligare information om detta projekt, vänligen se https://www.umu.se/en/research/groups/paulina-wanrooij/ eller kontakta Paulina Wanrooij på paulina.wanrooij@umu.se. Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Umeå Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!