LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Utvecklingsledare inriktning säkerhet till säkerhetsenheten

  • Säkerhet & bevakning

Göteborg

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande. • skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat. • öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar. Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola. Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning ARBETSUPPGIFTER Vill du vara med och skapa bra förutsättningar för lärande samt utveckla framtidens hållbara lärmiljöer tillsammans med elever och kollegor i staden? Nu söker Grundskoleförvaltningen en utvecklingsledare säkerhet till säkerhetsenheten. Verksamhetsområde Fastighet och säkerhet ansvarar för lokalförsörjning, utveckling av fysiska lärmiljöer, övergripande servicefrågor samt strategiskt säkerhetsarbete och stöd i operativa säkerhetsfrågor. Verksamheten tillhör avdelningen för ekonomi, lokalförsörjning och service som är en av förvaltningens fyra stödavdelningar. Vi stödjer rektorer och utbildningschefer för att tillsammans med dem skapa bästa förutsättningar för lärandet mellan lärare och elev. Säkerhetsetsenheten består just nu av 3 medarbetare med olika kompetenser inom civilt försvar, operativ och strategisk krisledning, SBA, teknisk/fysisk säkerhet samt övrig uppgiftsberoende verksamhet. Vill du bli vår kollega? Som utvecklingsledare säkerhet arbetar du på gränsen mellan olika discipliner och överbryggar och skapar förståelse och helhetssyn för att slutleveransen ska bli så bra som möjligt för våra elever, lärare och övriga kollegor. En arbetsvecka kan innefatta upprättande av rutiner, kartläggning, riskanalyser och hantering av åtgärder, systematiskt brandskyddsarbete (SBA), uppföljning av tidigare åtgärdande insatser, stöd till kärnverksamheten i säkerhets- och brandrelaterade frågor, samverkan med andra funktioner inom förvaltningen som HR och kommunikation, delta i eller utforma övningsverksamhet, hantering av frågor som rör personsäkerhet eller ansvara för att genomföra åtgärder på beslut av säkerhetschef. I din roll kommer du arbeta i nära samarbete med kärnverksamheten, med andra stödfunktioner inom förvaltningen, med förvaltare och projektledare samt med externa parter. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med högskoleexamen eller annan eftergymnasial utbildning med inriktning mot säkerhet. Alternativt lång arbetslivserfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver också ha god förmåga att hantera digitala verktyg. Vi ser det som meriterande om du har: • Erfarenhet av operativa eller strategiska säkerhetsfrågor • Tidigare erfarenhet av att lyssna in verksamhetens behov och kan koppla det till säkerhetsfrågor • Erfarenhet av projektledning och systematiskt kvalitetsarbete • Yrkesbakgrund inom pedagogisk verksamhet För att trivas i den här rollen tror vi att du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Du har förmågan att på ett effektivt sätt identifiera och analysera du kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Vi tror att du på ett bra sätt kan delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid samt ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet. Du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Varmt välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-29
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!