LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms Konstnärliga Högskola

Lektor i scenkonst med inriktning scenografi

  • Skola & utbildning

Stockholm

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt. Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar vi på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas. Anställningen är placerad på Institutionen för scenkonst Läs mer om Institutionen för scenkonst här; https://www.uniarts.se/om-skh/institutionen-for-scenkonst Välkommen att söka anställning som lektor i scenografi Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning och handledning på samtliga nivåer i scenografi inom scenkonst. Som lektor måste du ha både omfattande konstnärlig praktik såväl som djup teoretisk förståelse för ditt konstfält. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritiskt kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning. Arbetsuppgifter I dina arbetsuppgifter ingår dessutom att du: • Ansvarar för progressionen och undervisningen av studenternas utbildning inom i scenografi. • Undervisar och handleder på avancerad nivå samt på fristående kurser. • Undervisar på gemensamma kurser ex gestaltningsövningar och introduktionskurser. • Arbetar för att utveckla befintliga och nya kurser och program i förhållande till andra inriktningar på institutionen. • Arbetar med kursadministration, medverkar i institutionernas utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa parter. • Aktivt medverkar till utvecklingen inom scenkonst och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan. • Bidrar till utvecklingen av SKH:s utbildning och forskning samt verkar för integration mellan dessa. Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis program- eller inriktningsansvarig, du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning. Behörighet Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom området scen med inriktning scenografi. Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats: http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen. Arbetsuppgifterna förutsätter att du har en aktiv konstnärlig praktik inom scenkonst med inriktning scenografi. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. Bedömningsgrunder Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning: • Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom scenografi för scen samt god förmåga att utveckla och genomföra konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete av hög kvalitet. • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang. • Erfarenhet av att leda grupp-processer i utbildningssammanhang. • Arbete med hållbarhets- och normkritiska perspektiv inom scenkonst. • God samarbetsförmåga • Mycket goda språkkunskaper i ett skandinaviskt språk och engelska • Arbete med scenografi för film och tv. • Administrativ kompetens Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om anställningen Anställningens omfattning är sjuttiofem procent av heltid och är tidsbegränsad till fem år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde 1/9 2022 Välkommen med din ansökan senast 17 januari 2022 Hur ansöker jag, hur går processen till? Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2021/721/2.2.1. Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh Fackliga företrädare; https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/p-org För denna rekrytering har vi gjort vårt annonsval och vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare, rekryteringsbyråer eller motsvarande.

Stockholms Konstnärliga Högskola

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!