LetsGig & Mecenat
Gigg från: Umeå kommun

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) till Stöd och omsorg

  • Vård & assistans

Umeå

Stöd och omsorg ansvarar för socialtjänsten i Umeå kommun. Området är indelat i tre större verksamhetsområden; myndighetsutövning, funktionshinderomsorg samt individ-och familjeomsorgen. I strävan mot målsättningen att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv ska de insatser som ges till medborgare vara av god kvalitet och innebära att den enskilde får rätt insats i rätt tid. Ekonomin ska vara i balans och medarbetarna ska ha en bra arbetsmiljö. Detta genomsyrar det systematiska uppföljningsarbetet i verksamheterna och är även utgångspunkten för vår nya verksamhet under kvalitetsperspektivet, enheten för systematiskt kvalitetsarbete.   Enheten för systematiskt kvalitetsarbetes huvudsakliga uppdrag handlar om att utveckla våra huvud-och delprocesser och införliva det systematiska kvalitetsarbetet i processerna. Enheten består av medarbetare på specialistnivå så som processledare, social ansvarig samordnare (SAS), utredare/statistiker, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samt kvalitetskoordinator.   Arbetsuppgifter Som medicinsk ansvarig sjuksköterska har du ett övergripande ansvar för de författningsreglerade uppgifterna i den kommunala hälso- och sjukvården. Uppdraget riktar sig till verksamheter som har ett vårdgivaransvar enligt HSL, vilket inom detta område gäller för särskilt boende enligt LSS och daglig verksamhet.   Du ska, tillsammans med den medicinska ledningen och i samverkan med sjuksköterskor i verksamhet ansvara för att kvalitet i verksamheterna systematiskt och fortlöpande utvecklas. I uppdraget ingår att göra händelse- och riskanalyser ur ett patientperspektiv samt granska och göra utredningar enligt lex Maria. Du har en nyckelroll i samverkan internt och externt samt förväntas ge sakkunnig vägledning till medarbetare, chefer och politiker. Du kommer att ha en viktig roll i vårt samarbete med regionen kring omställningen till God och nära vård. Om dig  Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med gedigen erfarenhet i rollen. Du har relevant specialistutbildning och är väl förtrogen med gällande lagstiftning. Du har även erfarenhet av uppföljnings- och utredningsarbete. Arbete med lagar och föreskrifter samt utbildning eller erfarenhet av att göra händelse- och riskanalyser är meriterande. Erfarenhet från funktionshinderområdet, slutenvård och kommunal hälso- och sjukvårdsverksamhet är ett krav.  Vi ser det också som positivt om du har ett upparbetat HSL-nätverk inom kommun eller region. Har du erfarenhet från någon form av ledarskap är det meriterande likaså erfarenhet av rehabiliteringsprocessen.  Då du kommer att vara föredragande i nämnd samt hålla i information för chefer och medarbetare krävs god kommunikationsförmåga i både tal och skrift, samt en välutvecklad pedagogisk förmåga. Du är rak och tydlig samt bidrar till gott samarbete, skapar engagemang och medverkar till ett positivt arbetsklimat. Din goda samarbetsförmåga speglar även av sig i samverkan med Region Västerbotten och andra samarbetspartners.  Arbetet kräver mod, självständighet och en förmåga att fatta svåra beslut. Du bör ha en förmåga att tänka strategiskt, riskorienterat samt att agera lösningsfokuserat. Självklart är du intresserad, insatt och drivande i utvecklingsfrågor och evidensbaserad vård, samt har ett intresse för utveckling av kommunens patientsäkerhetsarbete.  B-körkort krävs. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Välkommen med din ansökan. Du kan antingen bifoga ditt cv och personliga brev alternativt fylla i dina uppgifter i ansökningsformuläret Om Umeå kommun Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss? Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Umeå kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!