LetsGig & Mecenat
Gigg från: Kungliga Tekniska Högskolan

Forskare i Grafiska Modeller och Kausalitet

  • IT & programmering

Stockholm

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Arbetsuppgifter Forskartjänsten är inriktad mot forskning kring grafiska modeller och kausalitet. Av särskilt intresse är frågor relaterade till införande av och teoretiska aspekter av strukturell inlärning algoritmer, kausalitetsinferens inom kontext-specifika inställningar och kausalitetsinferens för stora data. Tjänsten är en tidsbegränsad ettårig heltidstjänst, med möjlighet till förlängning. Startdatum är 1 september 2022 eller ett överenskommet datum (antingen tidigare eller senare). Forskaren ska vara medlem i den nya avdelning till Matematik för Data och AI på KTH, en snabbt växande grupp som arbetar inom de matematiska grunderna för AI och datavetenskap med flera: fakultet, forskare och doktorander som jobbar med grafiska modeller och kausalitet. Tjänsten kan vara heltid med 20% undervisning eller deltid (80% av heltid) med ingen undervisning. Tjänsten är finansierad av Göran Gustafsson Stiftelse. Vi erbjuder - En interaktiv och stor grupp av unga forskare som är intresserade av matematiska grundvalar för AI och data. - En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid - Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050 Kvalifikationer Vi söker en kandidat som avslutat sin forskarutbildning inom matematik, matematisk statistik, datavetenskap eller angränsande ämnesområde. Doktorsexamen krävs och ska ha erhållits (eller vara planerad att erhållas) innan startdatum för tjänsten. Den sökande ska ha en stark bakgrund inom något av följande områden: grafiska modeller, kausalitet, statistik eller algebraisk statistik. Kandidaten bör vara en mycket motiverad forskare som kan jobba så väl ensam som tillsammans med andra forskare. Krav - Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Meriterande - Starka forskningsresultat inom grafiska modeller och/eller kausalitet. - Stor vikt kommer att läggas vid vetenskaplig skicklighet och personlig lämplighet. - God kunskap inom minst ett programmeringsspråk: python, scala, C++ eller R - Pedagogisk förmåga - Förmåga att verka för att forskningsresultat kommer till nytta - Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete - Erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet och personal - Kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Fackliga representanter Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.  Ansökan Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden. Ansökan ska innehålla: - CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap. - Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk. - Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång - Forskningsdeklaration (max 2 sidor lång). - Kontaktinformation för två referenser. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). Om anställningen  Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal i upp till 1 år med tillträde enligt överenskommelse. Övrigt Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kungliga Tekniska Högskolan

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!