LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION STOCKHOLM

Enhetschef till Jakobsbergsgeriatriken!

  • Övrigt

Järfälla

Om oss: Jakobsbergsgeriatriken har tre avdelningar för patienter med akuta sjukdomstillstånd av både medicinsk, kirurgisk eller ortopedisk orsak och/eller rehabiliteringsbehov. Intagning sker dygnet runt i ett nära samarbete med akutsjukhusen i Stockholms län. Verksamheten har även en öppenvårdsmottagning för minnesutredningar.   Jakobsbergsgeriatriken är också en utbildningsenhet för olika yrkeskategorier, vårdgrannar och intresseorganisationer. Utveckling och ständiga förbättringar är viktiga delar i vårt mål att skapa förutsättningar för att förbättra patienternas livskvalité och du kan vara med och bidra med detta arbete.   Stockholm har en befolkning där dom äldre kommer att öka kraftig i antal de närmsta tio åren. Det innebär att geriatriken i framtiden står inför många spännande utmaningar avseende utvecklingen av vårdgrenen.  Vi erbjuder: Du ingår i ledningsgruppen tillsammans med klinikens övriga chefer och förväntas att ta ansvar för klinikövergripande frågor. Vi samverkar med en systerklinik inom SLSO som är en del av Region Stockholm. Såväl SLSO som Region Stockholm erbjuder en mängd olika chefsutbildningar. Enhetschefer träffas regelbundnet i olika forum för att  planera, leda och följa  upp verksamhetens mål och uppdrag. För våra vårdavdelningar är det fem enhetschefer som samarbetar dagligen. SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession och chefsroll. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar. Du kan läsa mer hur det är att jobba hos oss här: www.slso.sll.se/jobba-hos-oss/ Om tjänsten: Tillsvidareanställning, heltid. Tillfälligt förordnande som enhetschef, separat treårigt chefsavtal. Om dig: Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga, flexibilitet, professionellt bemötande och personlig lämplighet. Du är tydlig och lyhörd i din kommunikation, ser individ såväl som helhet. Du är intresserad av vårdgrenens utveckling och har förmågan att skapa ett mycket gott samverkans- och medarbetarklimat.    Krav: Leg. sjuksköterska  Meriterande: Erfarenhet av slutenvård, gärna inom geriatrik. Erfarenhet från tidigare chefsroll. Övrig information: Vi har flextidsavtal och är måna om en bra arbetsmiljö där det också finns möjlighet till friskvårdsbidrag som är 3000kr/år samt friskvårdtid.  Ett gym finns att tillgå i våra lokaler. Det är nära till kommunala kommunikationer, bra cykelvägar med tillgång till låst cykelställ och personalsubvention på bilparkering. Obligatoriskt vid tjänst som innebär patientkontakt: SLSO tillämpar registerkontroll före beslut om anställning. För att motverka spridning av MRSA tillämpar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) friskhetsintyg innan nyanställning och reglerar möjligheterna för vårdpersonal att bära piercing.

REGION STOCKHOLM

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-19
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!