LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Vi söker nu en engagerad skolpsykolog

  • Vård & assistans

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Södermalmsskolan – en skola att räkna med! Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Södermalmsskolan är en kommunal grundskola och grundsärskola från förskoleklass upp till åk 9 som ligger ett stenkast från Mariatorget på Södermalm. Skolan har cirka 880 elever och 135 personal. Södermalmsskolan är en populär skola med elever och personal som trivs. Alla lärare i grundskolan och grundsärskolan är legitimerade och i fritidshemmet är 89 % av personalen legitimerade. I vårt nuvarande elevhälsoteam arbetar fem specialpedagoger, en skolpsykolog, en skolkurator, en studie- och yrkesvägledare samt två skolsköterskor. Vi är stolta över vår skola! Läs gärna om Södermalmsskolan på www.sodermalmsskolan.stockholm.se Läs gärna om Bobergsskolan på www.bobergsskolan.stockholm.se Arbetsuppgifter Som skolpsykolog ingår du i ett elevhälsoteam som arbetar med hälsofrämjande och förebyggande frågor. Ditt arbete styrs av skolans lagstiftning såväl som hälso- och sjukvårdslagen. Tillsammans arbetar ni i elevhälsoteamet på ett övergripande och strategiskt plan för att utveckla vår hantering av elever med behov av särskilt stöd. Det innebär till exempel att du som skolpsykolog har ett nära samarbete med skolledningen. I tjänsten ingår arbete mot eleverna – enskilt, i gruppsamtal och med hela klasser. Utöver det ingår även följande i skolpyskologens uppdrag: - Bidrar med psykologiska kunskaper i det pedagogiska arbetet och i skolans förändrings- och utvecklingsarbete - Konsultation enskilt och i grupp med skolans personal - Utbildningsinsatser på gruppnivå till elever och personal - I begränsad omfattning psykoedukation/bedömningssamtal med enskilda elever - Informerar och samverkar med vårdnadshavare, personal och andra aktörer - Remitterar vid behov elever till instanser utanför skolan - På rektors uppdrag genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av individer, grupper och organisationer för att bidra med kunskap om elevers förutsättningar för lärande - Genomför psykologutredningar inför mottagande och bedömningar i grundsärskolan - Ingår i krisgruppen - Deltar i psykologenhetens nätverksträffar och kvalitetssäkrande insatser Vi ser det som en självklarhet att du, precis som vi, värnar om goda föräldrakontakter och även arbetar för samverkan med till exempel socialtjänst och BUP.   Kvalifikationer Som skolpsykolog ska du:   - vara legitimerad psykolog - ha god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer och ha en professionell inställning när det gäller samtalsmetodik; med andra ord psykosocialkompetens inom ramarna för skolans värld. - kunna arbeta självständigt och strukturerat, samt ta eget ansvar och egna initiativ - ha god förmåga att uttrycka dig väl i både tal som skrift. - ha praktisk erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer - ha god kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - ha relevant kunskap om den lagstiftning som reglerar skolans verksamhet - besitta god samarbetsförmåga Ett positivt förhållningssätt, kvalitetstänkande och flexibilitet är något vi värderar högt. Vi lägger dessutom stor vikt vid personliga egenskaper. Tidigare erfarenhet som skolpsykolog är meriterande. Att du använder digitala verktyg som en naturlig del i ditt arbete är en självklarhet. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 80 %, fördelat 60 % på Södermalmsskolan och 20 % på Bobergsskolan. Tillträde 29 november eller enligt överenskommelse. Villkor Tjänsten utlyses under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för övertalig. Du ska vid eventuell anställning kunna uppvisa aktuellt utdrag ur polisens belastningsregister.       Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-09-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!